Firma Cetor z Bydgoszczy działająca w branży usług serwisu elektroniki oraz szeroko pojętych usług wsparcia dla produkcji, posiadająca zakład produkcji opakowań zainwestowała w innowacyjną linię lakierniczą firmy UNISON.

W ostatnich latach firma CETOR przeprowadziła szereg działań i inwestycji mających na celu rozwój firmy i doskonalenie produktów. Została wybudowana nowa hala produkcyjno-magazynowa z obszarem wysokiego składowania o powierzchni 1800 metrów kwadratowych i pojemności 1200 miejsc paletowych. CETOR wprowadził również zaawansowane systemy zarządzania operacjami oraz zadaniami, projektami i zasobami. Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie firma zwróciła także uwagę na aspekty związane z ekologią – na budynkach została zainstalowana wydajna instalacja fotowoltaiczna.

– Oczywiście zakup i instalacja automatycznej linii lakierniczej firmy UNISON jest także częścią tych zmian. Wszystkie wymienione inwestycje miały pozytywny wpływ na nasz rozwój poprzez zwiększenie wydajności, poprawę jakości, poszerzenie możliwości produkcyjnych a także optymalizację kosztów funkcjonowania firmy CETOR – mówi Remigiusz Sawicki, dyrektor operacyjny firmy.

Przedstawiciel firmy  podkreśla również, że wybór UNISON jako partnera przy realizacji inwestycji nie był przypadkowy. Zdecydowała o tym reputacja firmy na polskim rynku, doświadczenie i wysoka jakość oferowanych rozwiązań. Firmie CETOR  zależało przede wszystkim na partnerze, który może dostarczyć zaawansowane technologicznie rozwiązania, zapewnić wsparcie techniczne oraz być zaangażowanym w cele i sukces.

 – Ważnym aspektem w wyborze partnera do tej inwestycji było również jego lokalne położenie – około 150km od naszej siedziby – oraz to, że firma UNISON jest firmą Polską – dodaje.

Linia lakiernicza, którą zainstalowano w firmie CETOR, była potrzebna do procesów lakierniczych związanych z produkcją szaf sterowniczych (usługi dla klienta – firmy z niemieckim kapitałem) oraz do usług odnowy sprzętu elektronicznego.

WSPÓŁPRACA Z UNISON

Producent rozwiązań lakierniczych z Cieplewa stanął przed nie lada zadaniem. Ale dla firmy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem nie ma rzeczy niemożliwych.
UNISON wiedział, że CETOR używa różnych rodzajów lakierów w zależności od potrzeb i wymagań produktów. Dokładne rodzaje lakierów wykorzystywane przez firmę zależą od specyfiki  produkcji i mogą obejmować lakier na bazie wody, lakier poliuretanowy, lakier akrylowy itp.

Jak informuje dyrektor operacyjny UNISON Zbigniew Nowakowski, zarząd firmy CETOR w chwili rozpoczęcia rozmów z UNISON miał kompletną wiedzę dotyczącą przeznaczenia linii, parametrów jakościowych polakierowanych elementów oraz oczekiwanej wydajności. Na podstawie zebranych danych UNISON przygotował 3-4 koncepcje i rozwiązania bazujące na produktach ze stałej oferty UNISON.

Oczywiście, analiza każdego z wariantów i rozwiązania wymagała wspólnej wymiany informacji oraz oceny wszelkich korzyści i konsekwencji. Na tym etapie rozmów uwzględnione zostały bieżące potrzeby firmy CETOR oraz ewentualne przyszłe projekty, które CETOR mógłby zrealizować z wykorzystaniem urządzeń UNISON – dopowiada przedstawiciel UNISON.

DZIEWIĘĆDZIESIĄT DNI, KTÓRE ZMIENIŁY PRZYSZŁOŚĆ

Jak wspomina  Pan Remigiusz Sawicki:

– Współpraca z firmą UNISON przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Trwały rozmowy i negocjacje dotyczące specyfikacji, terminów dostawy i warunków umowy, które przebiegły sprawnie i szybko (około 3 miesięcy). Przeprowadziliśmy również odpowiednie testy, aby upewnić się, że rozwiązania oferowane przez UNISON spełniają nasze wymagania i oczekiwania. Testy wykonaliśmy w siedzibie firmy UNISON i wypadły bardzo dobrze.
Firma UNISON wywiązała się z naszych oczekiwań i zobowiązań.

Jak to jednak w życiu bywa, czasami nie da się przewidzieć wszystkiego. Nie obyło się bowiem bez zawirowań. Firma CETOR linię lakierniczą zamówiła na koniec 2021 roku i nikt w tamtym czasie nie mógł przewidzieć skutków wojny, która wybuchła za wschodnią granicą naszego kraju dwa miesiące później. W związku z tym dostawa linii opóźniła się o około pół roku. Firmy pozostawały w stałym kontakcie i na bieżąco ustalały szczegóły związane z terminem dostawy oraz instalacją linii. Zakres dostawy był zgodny z wymaganiami CETOR.

Otrzymaliśmy wsparcie przy uruchomieniu linii lakierniczej, wdrożenie procesów lakierniczych przebiegło sprawnie, a personel otrzymał niezbędne szkolenia – zapewnia dyrektor firmy CETOR.

Pytam więc, jak CETOR ocenia poziom przeszkolenia swojego personelu przez firmę UNISON. Otrzymuję odpowiedź, że szkolenia odbyły się na krótko przed dostawą linii automatycznej do firmy CETOR i były prowadzone w szerokim zakresie, obejmującym obsługę i konserwację linii lakierniczej, bezpieczeństwo pracy oraz techniki lakiernicze a także specyficzne wymagania procesu. Dzięki szkoleniom personel firmy CETOR nabył niezbędną wiedzę i umiejętności, co przyczyniło się do poprawy wydajności procesu, podniesienia jakości i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Szkolenia odbyły się w siedzibie firmy UNISON oraz w firmie, która posiada już zainstalowaną podobną linię lakierniczą. 

Z pewnością proces ten w dużej mierze przyczynił się do sprawnego wdrożenia inwestycji w  naszej firmie – dodaje na koniec Pan Sawicki.

KONSEKWENCJE INSTALACJI LINII LAKIERNICZEJ

Rozmawiając z reprezentantami firm nasuwają się pytania, jak  zainstalowanie linii lakierniczej w zakładzie CETOR wpłynęło na usprawnienie produkcji? Jak zmieniła się wydajność, jakie przyniosła korzyści i jakie były główne cele związane z zakupem nowej maszyny lakierniczej i suszarni do zakładu?

Jak wspólnie stwierdzili, zainstalowanie linii lakierniczej miało pozytywny wpływ na usprawnienie produkcji firmy CETOR. Dzięki nowej linii lakierniczej zauważono poprawę wydajności, skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, zwiększenie jakości wykończenia produktów oraz redukcję kosztów związanych z obsługą i konserwacją a także kosztów ludzkich. Inwestycja przyniosła także większą elastyczność produkcyjną i umożliwiła wkroczenie w świat produkcji masowej. Głównymi celami związanych z zakupem nowej maszyny lakierniczej i suszarni były zwiększenie wydajności, poprawa jakości, optymalizacja kosztów operacyjnych oraz możliwość pozyskania nowych klientów. Jak zapewnia dyrektor firmy CETOR:

Dotychczasowe rezultaty są zgodne z naszymi założeniami, a inwestycja przyniosła oczekiwane korzyści. Działanie linii lakierniczej oceniamy bardzo pozytywnie.

Przedstawiciel CETOR zapewnia, że maszyna działa zgodnie z oczekiwaniami firmy, zapewniając wysoką jakość wykończenia i skuteczne malowanie produktów. Serwis dostawcy technologii, w tym obsługa gwarancyjna i naprawy, przebiegają sprawnie i profesjonalnie. Doradztwo techniczne jest nieocenione, UNISON udziela istotnych wskazówek i rekomendacji dotyczących optymalnego wykorzystania linii lakierniczej. Oczywiście nie obyło się bez chorób wieku dziecięcego i drobnych potknięć, ale szkolenia oraz wsparcie firmy UNISON znacząco usprawniły proces wdrożenia technologii nowej dla firmy.

Ogólne wsparcie ze strony dostawcy technologii było bardzo satysfakcjonujące.

LINIA LAKIERNICZA TO NIE TYLKO AUTOMAT I SUSZARNIA

Zainstalowana w CETOR linia lakiernicza składa się z oscylacyjnego automatu lakierniczego UNI-ONE, model L/P (jest to automat przelotowy z transporterem głównym pokrytym papierem) oraz suszarni 6-cio półkowej UNI-LEVEL 6 o największej długości półki 6,9 metra. Natomiast w finalny skład linii wchodzą również:

Wszystkie te urządzenia zapewniają jak najlepszy finalny rezultat lakierowania oraz wysoką jakość pomalowanych elementów przy jednoczesnym skróceniu całego procesu lakierniczego.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

CETOR i UNISON otworzyły nowy rozdział w przemyśle lakierniczym, dowodząc, że wspólnie można osiągnąć więcej.

Zbigniew Nowakowski potwierdza, że rozbudowanie linii lakierniczej w przyszłości jest jak najbardziej możliwe.

-Oczywiście, możliwość rozbudowy linii lakierniczej w firmie CETOR jest możliwa. Na hali produkcyjnej jest miejsce do poczynienia takich kroków.

Dyrektor Sawicki dopowiada:

– CETOR to firma otwarta na rozwój i innowacje, więc zawsze istnieje możliwość rozważenia nowych zastosowań lub rozbudowy funkcjonalności linii lakierniczej w przyszłości. Będziemy monitorować nasze potrzeby i skonsultujemy się z dostawcą technologii w przypadku pojawienia się takiej potrzeby.

INNOWACJA BEZ GRANIC

Inwestycja w nowoczesną linię lakierniczą od firmy UNISON była kluczowym krokiem w rozwoju firmy CETOR. Ta strategiczna decyzja nie tylko przyczyniła się do usprawnienia procesów produkcyjnych, zwiększenia jakości i obniżenia kosztów, ale także stanowiła przykład owocnej współpracy między firmami, które dążą do innowacyjności i doskonałości. Sukces tej inwestycji jest wynikiem nie tylko zaawansowanych technologicznie rozwiązań, ale także zaangażowania i profesjonalizmu zespołów CETOR i UNISON. Wspólnie udowodnili, że partnerstwo oparte na zaufaniu i wspólnej wizji może przynieść znaczące korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Otwierają także drzwi do przyszłych możliwości rozbudowy i doskonalenia, kontynuując historię sukcesu w dziedzinie produkcji lakierniczej.

linia lakiernicza do rozdzielnic elektrycznych