Automat oscylacyjny UNI-SLIM model L/P

UNI-SLIM to kompaktowy automat lakierniczy cechujący się bardzo prostą obsługą oraz wydajną pracą.

Automat oscylacyjny UNI-SLIM L/P  to doskonałe rozwiązanie dla małych zakładów produkcyjnych. Automat przystosowany jest do pracy w trybie przelotowym z papierowym pokryciem transportera głównego, co ma na celu zachowanie maksymalnej czystości lewej strony malowanych detali, a także ułatwienie procesu utylizacji odpadów lakierniczych. Dodatkowo, w automacie zastosowano układ napinający papier na stole roboczym, który współdziała z napędem rolki papieru.

Transporter załadowczy pokryty jest taśmą gładką, natomiast transporter wyjściowy może być taśmowy lub rolkowy. Takie rozwiązania mają na celu zapewnienie sprawnego i precyzyjnego przemieszczania detali w trakcie procesu lakierowania.

Automat lakierniczy przeznaczony dla branż:

Urządzenie może być również wykorzystane przy lakierowaniu:

 • Elementów schodów
 • Elementów wyposażenia wnętrz
 • Niewielkich elementów przestrzennych i brył
 • Szyb i luster

Czym wyróżnia się automat oscylacyjny model L/P?

Dzięki swojej budowie automat lakierniczy doskonale wpasuje się w małą przestrzeń produkcyjną, jednocześnie przyspieszając proces lakierowania poprzez zastosowanie najnowszych technologii automatyzacji.

automat oscylacyjny

Papier

Wyposażenie automatu lakierniczego w papier z podciśnieniowym przytrzymaniem zapobiega zanieczyszczeniu wnętrza urządzenia lakierniczego, oraz pozwala na oszczędność czasu, który trzeba by było poświęcić na czyszczenie urządzenia przed załadunkiem kolejnej partii.

transporter główny UNI SLIM LP

Praca w trybie przelotowym

Zastosowanie przelotowej konstrukcji automatu lakierniczego czyni proces lakierniczy w pełni zautomatyzowanym, co pozytywnie wpływa na jakość lakierowania.

Automat oscylacyjny UNI-SLIM model L/P

 • Oscylacyjny automat lakierniczy UNI-SLIM przystosowany jest do pracy przelotowej
 • Transporter główny w strefie lakierowania pokryty jest papierem oraz wyposażony jest w funkcję podciśnieniowego jego przytrzymania celem zachowania maksymalnej czystości detali oraz skrócenia czasu przygotowania urządzenia do pracy i zakończenia jego pracy
 • Praca pistoletów lakierniczych umieszczonych w zamkniętej kabinie automatu lakierniczego odbywa się w osi Y urządzenia (poprzecznie w stosunku do kierunku przesuwu detali)
 • Możliwe jest ustawienie różnych trybów pracy, celem zoptymalizowania wydajności całego procesu lakierniczego
 • Praca urządzenia jest zintegrowana z pracą transporterów wejściowego i wyjściowego
 • Automat lakierniczy przeznaczony jest do aplikacji praktycznie wszystkich typów materiałów lakierniczych dostępnych na rynku, m.in. takich jak:
  • Bejce: wodne, nitro, spirytusowe, rozpuszczalnikowe
  • Lakiery: poliuretanowe, akrylowe, nitro, wodne oraz wodne UV
  • Farby i emalie
  • Kleje płynne stosowane przy przyklejaniu folii typu „finish”
 • Istnieje możliwość aplikacji materiałów lakierniczych w technologii niskiego i/lub wysokiego ciśnienia, celem dobrania najlepszych parametrów aplikacji do danego materiału lakierniczego
 • Korpus urządzenia wykonany jest z ramy stalowej o konstrukcji spawanej, celem zapewnia największej sztywności i trwałości urządzenia podczas dynamicznej pracy głowicy lakierniczej przez wiele lat eksploatacji
 • Konstrukcja ramy urządzenia pokryta jest farbą o zwiększonej odporności na działanie materiałów lakierniczych i środków czyszczących rekomendowanych do stosowania w urządzeniach UNISON
 • Kompaktowa budowa automatu lakierniczego wraz z osprzętem i wyposażeniem minimalizuje ilość miejsca niezbędnego do jego instalacji oraz bieżącej pracy
 • Umieszczenie głowicy lakierniczej w zamkniętej kabinie lakierniczej zwiększa komfort pracy operatora, ogranicza rozprzestrzenianie się zapachów towarzyszących procesowi lakierowania oraz umożliwia kontrolowanie przepływu powietrza w strefie lakierowania
 • Duża powierzchnia przeszkleń kabiny lakierniczej umożliwia bieżące monitorowanie procesu lakierniczego
 • Regulowane przesłony zainstalowane w bramach (załadowczej i wyładowczej) zwiększają czystość panującą we wnętrzu kabiny lakierniczej oraz ograniczają ilości zanieczyszczeń w strefie lakierowania i wokół urządzenia
 • Okna serwisowe ułatwiają operatorowi dostęp do wnętrza automatu lakierniczego i są zintegrowane z systemem awaryjnego wyłączenia urządzenia w przypadku ich otwarcia w trakcie pracy
 • We wnętrzu zamkniętej kabiny lakierniczej znajduje się strefa lakierowania detali wraz z umieszczoną nad transporterem głównym głowicą lakierniczą
 • W suficie wewnętrznym kabiny zainstalowane jest oświetlenie, które pozwala na obserwację pracy głowicy lakierniczej oraz monitorowanie procesu lakierowania przez operatora
 • W strefie lakierowania znajduje się również transporter główny, na którym umieszczane są detale przeznaczone do lakierowania oraz filtry odciągowe
 • Transporter główny umieszczony jest wewnątrz kabiny lakierniczej
 • Transporter główny taśmowy dodatkowo pokryty papierem pozwala na lakierowanie detali ułożonych każdorazowo na czystym pasie transportowym
 • Podciśnieniowe przytrzymanie papieru zwiększa skuteczność jego przywierania do transportera głównego oraz ogranicza podciekanie materiałów lakierniczych na dolną powierzchnię lakierowanych elementów
 • Podciśnieniowe przytrzymanie papieru dodatkowo wspomaga utrzymanie detali podczas aplikacji materiałów lakierniczych
 • Praca układu napinającego papier zsynchronizowana jest z napędem rolki papieru zużytego oraz hamulcem rolki czystego papieru, przez co automatyzuje oraz optymalizuje proces jego przewijania
 • Przewijanie papieru uruchamiane jest tylko podczas załadunku i wyładunku detali celem maksymalnego ograniczenia zużycia papieru
Rodzaj transporterataśmowy
Rodzaj pokrycia transporterataśma gładka otworowana pokryta papierem
Długość2.000 [mm]
Szerokość1.200 [mm]
Wysokość900 [mm]
Szerokość papieru1.200 [mm]
Prędkość przesuwudo 4 [m/min]
Napęd transporterasilnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem
Moc silnika0,25 – 1,1 [kW]
(uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia)
 • Istnieje możliwość instalacji do 2 obwodów lakierniczych bez cyrkulacji materiału lakierniczego lub 1-go obwodu lakierniczego z cyrkulacją celem umożliwienia różnych konfiguracji układów lakierniczych
 • Średnica przewodów lakierniczych dobierana jest optymalnie do realizowanych procesów lakierniczych i używanych materiałów lakierniczych
 • Możliwe jest zastosowanie systemów tzw. szybkiej zmiany kolorów oraz małych zbiorników niskociśnieniowych instalowanych w niewielkiej odległości od pistoletów celem oszczędności czasu na zmianę koloru lub rodzaju lakieru oraz celem minimalizacji strat materiałów lakierniczych podczas ich zmiany
 • Istnieje możliwość integracji systemów mieszająco-dozujących poszczególne komponenty lakierów (systemy typu 2K i 3K) celem wyboru ich trybu pracy z pulpitu operatorskiego automatu lakierniczego
 • Głowica lakiernicza znajdująca się w strefie lakierowania pozwala na realizację różnych procesów lakierowania
 • Głowica lakiernicza przystosowana jest do montażu różnego typu automatycznych pistoletów lakierniczych (pneumatycznych, hydrodynamicznych, hydrodynamicznych z osłoną powietrza itp.)
 • Na głowicy lakierniczej możliwa jest instalacja do 4 pistoletów lakierniczych, celem realizacji jak największej ilości procesów lakierniczych bez konieczności demontażu pistoletów
 • Automatyczne pistolety lakiernicze przeznaczone są do aplikacji materiałów lakierniczych o zadanych parametrach pracy, minimalizując przy tym ich zużycie, zmniejszając czas procesu lakierowania oraz zużycie filtrów odciągowych
 • Możliwe jest różne mocowanie pistoletów lakierniczych celem najlepszego dopasowania kierunku aplikacji lakieru do realizowanych procesów lakierniczych
 • Możliwa jest aplikacja materiału lakierniczego w różnych kierunkach w stosunku do lakierowanej powierzchni, np. lakierowanie „w natarciu”, „w natarciu i powrocie” lub prostopadle do powierzchni
 • Pistolety lakiernicze wraz z głowicą lakierniczą poruszają się wzdłuż osi Y (prostopadle do przepływu produktów przez urządzenie)
 • Regulatory ciśnienia zainstalowane w niewielkiej odległości od pistoletów lakierniczych umożliwiają precyzyjne ustawienie ciśnienia roboczego oraz minimalizują spadki ciśnień w przewodach pneumatycznych
 • Pozycja serwisowa głowicy lakierniczej umożliwia bieżącą obsługę sprzętu lakierniczego przez operatora
Ilość głowic lakierniczych1 [szt.]
Przewody lakiernicze od przyłączy na głowicy lakierniczej do pistoletówTAK*
Przewody pneumatyczne do sterowania pistoletami lakierniczymiTAK*
* jeśli sprzęt lakierniczy jest przedmiotem dostawy przez UNISON. W przeciwnym wypadku – w zakresie realizacji przez Zamawiającego.
 • Podczas procesu lakierowania wykorzystuje się do 2 osi napędowych urządzenia
 • Ruchy wzdłuż poszczególnych osi urządzenia ustalane w trakcie pracy urządzenia
  • oś X – przesuw detali ułożonych na transporterze głównym wzdłuż głównej osi roboczej urządzenia, czyli wzdłuż kierunku przesuwu elementów
  • oś Y – ruch głowicy lakierniczej poprzecznie do kierunku przesuwu elementów
 • Nastawy poszczególnych osi urządzenia ustalane manualnie przed rozpoczęciem pracy urządzenia (predefiniowane)
  • oś Z – ustalenie wysokości roboczej głowicy lakierniczej w kierunku pionowym (wysokość głowicy nad detalami)
  • oś A – ustalenie kąta pracy pistoletów lakierniczych na głowicy lakierniczej wokół osi Z
  • oś B – ustalenie kąta pochylenia pistoletów lakierniczych w płaszczyźnie pionowej
 • Napęd osi X realizowany jest za pomocą serwonapędów z płynną regulacją prędkości pracy
 • Możliwa jest regulacja prędkości pracy głowicy lakierniczej co 1 [m/min]
 • Prędkość pracy głowicy ustalana jest z pulpitu operatorskiego urządzenia
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Xnie dotyczy
(praca wzdłuż osi X realizowana jest przez przesuw transportera głównego z detalami)
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Ydo 110 [m/min]
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Zustalana manualnie (predefiniowana)
Kąt obrotu pistoletów lakierniczych względem osi Austalana manualnie (predefiniowana)
Kąt obrotu pistoletów lakierniczych względem osi Bustalana manualnie (predefiniowana)
Ilość jednocześnie napędzanych osi podczas lakierowaniado 2 osi
 • Sterowanie głównymi parametrami pracy urządzenia odbywa się za pomocą ekranu operatorskiego
 • Wielkość ekranu operatorskiego o przekątnej ok. 15” pozwala na podgląd wszelkich niezbędnych informacji i parametrów związanych z pracą automatu lakierniczego
 • Funkcjonalność ekranu operatorskiego zapewnia szybką, prostą i intuicyjną obsługę automatu lakierniczego
 • Pulpit operatorski umieszczony jest w pobliżu strefy lakierowania, po stronie załadowczej urządzenia
 • Możliwe jest umieszczenia pulpitu operatorskiego po dogodnej dla operatora stronie urządzenia (po lewej lub prawej patrząc od strony strefy załadunku), celem zoptymalizowania komunikacji wokół urządzenia oraz przyspieszenia realizacji czynności operatorskich
 • Za bieżącą pracę urządzenia oraz poszczególnych jego modułów odpowiada sterownik typu PLC
 • Sterownik PLC pełni funkcję komputera przemysłowego, steruje poszczególnymi elementami i podzespołami urządzenia oraz synchronizuje ich pracę
 • Intuicyjne oprogramowanie stworzone przez zespół UNISON umożliwia łatwą i szybką obsługę urządzenia oraz zapewnia powtarzalność procesów lakierniczych
 • Możliwe jest zapisanie i wybór różnych programów lakierniczych, które odpowiadają za proces lakierowania powierzchni bocznych detali lub płaszczyzn poziomych elementów przeznaczonych do lakierowania celem uproszczenia pracy operatorskiej oraz ograniczenia możliwości ingerencji w ustalony wcześniej proces lakierowania
 • Obsługa urządzenia prowadzona jest zwykle przez 2-3 przeszkolone osoby, które są w stanie efektywnie obsługiwać urządzenie i prowadzić proces lakierniczy znacząco obniżając przy tym koszty zatrudnienia
 • Ostateczna ilość osób obsługi zależna jest od intensywności pracy urządzenia, realizowanego trybu pracy urządzenia oraz umiejętności operatorskich pracowników obsługujących urządzenie
 • Okna serwisowe ułatwiają codzienną obsługę urządzenia przez operatora i utrzymanie czystości we wnętrzu kabiny oraz umożliwiają szybką wymianę filtrów nawiewnych
 • Po podłączeniu urządzenia do łącza internetowego istnieje możliwość szybkiego wsparcia serwisowego i diagnostycznego przez zespół UNISON (podłączenie do łącza internetowego po stronie Zamawiającego)
Strona instalacji pulpitu operatorskiego (określana patrząc na urządzenie od strony załadunku)Prawa/Lewa
Programy lakierniczeLakierowanie w tzw. natarciu
Lakierowanie w tzw. powrocie
Lakierowanie w natarciu i powrocie
Lakierowanie pełnej szerokości roboczej
(nieaktywna funkcja skanowania detali)
Preferowana ilość osób obsługi1-2 osoby, np. operator urządzenia + pomocnik
(w zależności od oczekiwanej wydajności urządzenia oraz organizacji pracy)
 • Urządzenie wyposażone jest w skaner elementów przeznaczonych do lakierowania
 • Skaner umożliwia rozpoznanie dowolnej ilości elementów przeznaczonych do lakierowania
 • Zadaniem skanera jest automatyczne rozpoznanie długości i szerokości lakierowanych elementów oraz ich położenia względem transportera głównego
 • Skaner pracuje w trybie automatycznym, z szybką wymianą informacji ze sterownikiem urządzenia
 • Skaner umieszczony jest przed strefą lakierowania, celem ograniczenia jego ewentualnego zabrudzenia oraz wydłużenia trwałości jego działania
Rodzaj skanera2D
Rozdzielczość skanera20 [mm]
 • Urządzenie umożliwia zarządzanie przepływem powietrza nawiewnego, celem realizacji procesu lakierniczego w kontrolowanej i powtarzalnej jakości
 • Czerpnia powietrza znajdująca się w górnej części urządzenia zasila urządzenie powietrzem tzw. świeżym, pobieranym zwykle z pomieszczenia lakierni co zdecydowanie wpływa na ograniczenie kosztów jego przygotowania
 • Wentylator nadmuchowy o stałej wydajności pracy, umieszczony jest w tzw. „czystej strefie” pomiędzy czerpnią powietrza i filtrami pierwszego stopnia a filtrami nawiewnymi drugiego stopnia, w górnej części urządzenia
 • Umiejscowienie wentylatora w tzw. „strefie czystej” wydłuża jego trwałość i ogranicza częstotliwość obsługi
 • Włączenie / wyłączenie wentylatora nadmuchowego jest realizowane z pulpitu operatorskiego urządzenia
 • Istnieje możliwość ustawienia nadciśnienia, podciśnienia lub ciśnienia zrównoważonego (w odniesieniu do ciśnienia panującego w miejscu instalacji urządzenia) w zależności od potrzeb procesu lakierniczego
Moc wentylatora nawiewnego1,5 [kW]
Wydajność wentylatora nawiewnego6.500 [m3/h]
Regulacja wydajnościBrak
 • Automat lakierniczy wyposażony jest w dwustopniowy system filtracji powietrza nawiewnego, celem skutecznego oczyszczenia powietrza tzw. „świeżego” z zanieczyszczeń stałych
 • System filtracji powietrza nawiewnego zainstalowany jest nad strefą lakierowania, w górnej części urządzenia
 • Pierwszy stopień filtracji realizowany jest przez filtr kasetowy umieszczony między czerpnią powietrza a wentylatorem nadmuchowym
 • Drugi stopień filtracji realizowany jest poprzez filtry włókninowe umieszczone w części sufitowej, wewnątrz kabiny lakierniczej
 • Budowa systemu filtracji pozwala na łatwą i szybką wymianę filtrów nawiewnych
 • Klasa filtrów nawiewnych dopasowana jest do realizowanego procesu lakierniczego
Pierwszy stopień filtracji (filtr przy czerpni powietrza)Filtr włókninowy o budowie kasetowej
Drugi stopień filtracji (filtr sufitowy)Filtr z włókniny syntetycznej
 • System odciągu powietrza odpowiada za odbiór zanieczyszczonego powietrza ze strefy lakierowania
 • Odciąg powietrza realizowany jest przez wentylator odciągowy
 • Wentylator odciągowy o zmiennej wydajności umożliwia ustawienie optymalnego przepływu powietrza dla danego procesu lakierniczego
 • Regulacja wydajności wentylatora uzyskiwana jest poprzez sterowanie pracą jego silnika z falownikiem
 • Wydajność wentylatora odciągowego regulowana jest z pulpitu operatorskiego urządzenia
 • Wentylator odciągowy instalowany jest obok urządzenia lakierniczego
 • Istnieje możliwość umieszczenia wentylatora odciągowego po lewej lub prawej stronie urządzenia patrząc od strony strefy załadunku celem zapewnienia maksymalnej ilości miejsca dla operatora i swobody poruszania się wokół urządzenia
 • Dzięki regulacji wentylatora odciągowego możliwe jest ustawienia nadciśnienia, podciśnienia lub ciśnienia zrównoważonego (w odniesieniu do ciśnienia panującego w hali lakierni) w zależności od potrzeb procesu lakierniczego
Moc wentylatora odciągowego2,2 [kW]
Wydajność wentylatora odciągowego7.200 [m3/h]
Wymiar króćca wylotowego z wentylatora odciągowego400 x 240 [mm]
kształt prostokątny
Strona instalacji wentylatora odciągowego (patrząc od strony strefy załadunku)Prawa / Lewa
 • Układ filtracji powietrza odciągowego oparty jest na systemie filtracji suchej
 • Filtry umieszczone są po obu stronach transportera głównego, we wnętrzu kabiny lakierniczej, celem skutecznego oczyszczenia powietrza z pyłu lakierniczego i odprowadzenia oparów lakierniczych do wyrzutni powietrza
 • Automat lakierniczy wyposażony jest w dwustopniowy system filtracji powietrza odciągowego
 • Pierwszy stopień filtracji realizowany jest przez filtr kartonowy, harmonijkowy, otworowany (typu Andrea’e), umieszczony bezpośrednio przy strefie lakierowania
 • Drugi stopień filtracji realizowany jest przez filtr włókninowy typu „paint stop” umieszczony pod filtrem typu Andrea’e
 • Wymuszony obieg powietrza, realizowany przez wzajemną pracę systemu nadmuchu i odciągu powietrza korzystnie wpływa na jakość procesu lakierowania
 • Rozdzielnia elektryczna urządzenia wraz z szafą sterowniczą są zintegrowane i przytwierdzone do obudowy automatu lakierniczego celem zaoszczędzenia miejsca wokół urządzenia
 • Zminimalizowanie ilości przewodów elektrycznych i połączeniowych oraz koryt kablowych pomiędzy automatem lakierniczym a rozdzielnią i szafą sterowniczą zwiększa bezpieczeństwo obsługi urządzenia oraz ogranicza do minimum możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych instalacji elektrycznej i sterowniczej
 • Wyposażenie rozdzielni elektrycznej oraz elementów automatyki odpowiadającej za prace urządzenia pochodzi od renomowanych, międzynarodowych producentów

Dodatkowe elementy do skonfigurowania z automatem

 • Transporter załadowczy umieszczony jest przed urządzeniem lakierniczym
 • Transporter załadowczy pokryty taśmą umożliwiający układanie dowolnej ilości detali przeznaczonych do lakierowania o zróżnicowanych kształtach
 • Taśma transportera wykonana z materiału antystatycznego celem ograniczenia przyciągania zanieczyszczeń znajdujących się w otoczeniu urządzenia
Sposób instalacjiniezależny, ustawiony przed automatem lakierniczym
Rodzaj transporterataśmowy
Rodzaj pokrycia transporterataśma gładka z materiału antystatycznego
Długość2.000 [mm]
Szerokość850 [mm]
Szerokość robocza800 [mm]
Wysokość900 [mm]
Prędkość przesuwudo 4 [m/min]
Napęd transporterasilnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem
Moc silnika0,25 – 1,1 [kW] (uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia)
 • Transporter załadowczy umieszczony jest przed automatem lakierniczym
 • Transporter załadowczy podwieszony na konstrukcji i obudowie urządzenia lakierniczego
 • Transporter załadowczy pokryty taśmą, umożliwiający układanie dowolnej ilości detali przeznaczonych do lakierowania o zróżnicowanych kształtach
 • Taśma transportera wykonana z materiału antystatycznego celem ograniczenia przyciągania zanieczyszczeń znajdujących się w otoczeniu urządzenia
Sposób instalacjipodwieszony na konstrukcji automatu lakierniczego
Rodzaj transporterataśmowy
Rodzaj pokrycia transporterataśma gładka z materiału antystatycznego
Długość800 [mm]
Szerokość800 [mm]
Szerokość robocza800 [mm]
Wysokość900 [mm]
Prędkość przesuwudo 4 [m/min]
Napęd transporterasilnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem
Moc silnika0,25 – 1,1 [kW] (uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia)
 • Transporter odbiorczy umieszczony jest za kabiną główną automatu lakierniczego
 • Transporter odbiorczy pokryty taśmą z wypustkami ograniczającymi powierzchnię styku polakierowanych detali z transporterem
 • Taśma transportera wykonana z materiału antystatycznego celem ograniczenia przyciągania zanieczyszczeń znajdujących się w otoczeniu urządzenia
Sposób instalacjiniezależny, ustawiony za urządzeniem lakierniczym
Rodzaj transporterataśmowy
Rodzaj pokrycia transporterataśma z wypustkami
Długość1.500 [mm]
Szerokość850 [mm]
Szerokość robocza800 [mm]
Wysokość900 [mm]
Prędkość przesuwudo 4 [m/min]
Napęd transporterasilnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem
Moc silnika0,25 – 1,1 [kW] (uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia)
 • Transporter odbiorczy umieszczony jest za kabiną główną automatu lakierniczego
 • Transporter odbiorczy podwieszony na konstrukcji i obudowie urządzenia lakierniczego
 • Transporter odbiorczy, rolkowy ułatwiający odebranie przez operatora polakierowanych elementów
 • Transporter z możliwością jego odchylenia do pozycji pionowej celem ułatwienia dostępu do pozostałych podzespołów urządzenia lakierniczego
Sposób instalacjipodwieszony na konstrukcji automatu lakierniczego
Rodzaj transporterarolkowy, odchylany do pozycji pionowej
Długość500 [mm]
Szerokość1.100 [mm]
Szerokość robocza800 [mm]
Wysokość900 [mm]
Napęd transporterabrak

Parametry techniczne i użytkowe urządzenia

Wymiary i parametry pola lakierniczego

Długość pola roboczego2.000 [mm]
Szerokość pola roboczego800 [mm]
Masa elementów na polu roboczymdo 20 [kg]
Ilość elementów na polu roboczymdowolna

Wymiary elementów przeznaczonych do lakierowania

Długość300 - dowolna [mm]
Szerokość 800 [mm]
Wysokośćdo 80 [mm]

Wymiary urządzenia (bez transporterów i sprzętu)

Długość (bez transporterów)2.275 [mm]
Szerokość 2.950 [mm]
Wysokość2.400 [mm]

Minimalne wymiary pomieszczenia na instalację urządzenia

Długość5.000 [mm]
Szerokość4.500 [mm]
Wysokość2.600 [mm]

Masa urządzenia

Masa urządzenia2.200 [kg]*
* masa może ulec zmianie w zależności od konfiguracji urządzenia

Przyłącze sprężonego powietrza

Ciśnienie robocze6-8 [bar]
Zużycie sprężonego powietrza ok. 800 [l/min.] (bez pistoletów lakierniczych)

Przyłącze elektryczne

Napięcie elektryczne3 x 400 VAC / 50 Hz
Moc zainstalowana7,2 [kW]* (moc uzależniona jest od ostatecznej konfiguracji urządzenia)
Szacowane zużycie energii elektrycznejna poziomie 40-60 % mocy zainstalowanej (w zależności od trybu pracy oraz warunków eksploatacji urządzenia)
Typ zabezpieczeniaC

Wyposażenie dodatkowe

 • Transporter wyjściowy z pokryciem taśmą rowkowaną i napędem elektrycznym
 • Dodatkowy zestaw wózków umożliwiający szybką wymianę papieru
 • Wymienny uchwyt do mocowania drugiego zestawu pistoletów lakierniczych
 • System wymiennych zbiorników niskociśnieniowych montowanych niedaleko pistoletów lakierniczych
 • Sprzęt lakierniczy (np. automatyczne pistolety lakiernicze, pompy niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe, zbiorniki ciśnieniowe itp.)
polakierowane rozdzielnice elektryczne

Możliwe konfiguracje

 • Instalacja pulpitu operatorskiego po lewej lub prawej stronie strefy załadunku do automatu lakierniczego
 • Możliwość konfiguracji ilości obwodów lakierniczych do lakierowania krótkich i długich serii lub stosowania różnych materiałów lakierniczych
 • Możliwość różnego umiejscowienia wentylatora wyciągowego w zależności od ilości miejsca przeznaczonego na instalację automatu lakierniczego
suszarnia półkowa i automat lakierniczy

Rysunki techniczne

YouTube

Inne automaty lakiernicze UNI-SLIM

automat lakierniczy UNI SLIM model LR tył

UNI-SLIM model L/R

Automat oscylacyjny przystosowany do pracy przelotowej wyposażony jest w raklowy system odzysku lakieru,  dzięki czemu możliwe jest odzyskanie nadmiaru lakieru osadzonego na taśmach transportera podczas lakierowania.  Automat umożliwia lakierowanie elementów o maksymalnej szerokości do 800 mm.

Zadaj pytanie o maszynę