Robot lakierniczy z odzyskiem lakieru
UNI-CLEVER model L/R

Robot lakierniczy UNI-CLEVER model L/R to zaawansowane urządzenie do automatycznego lakierowania przystosowane do pracy przelotowej. Urządzenie wyposażone jest w raklowy system odzysku lakieru, co pozwala ponownie wykorzystać naddatek lakieru zebrany ze strefy lakierowania podczas procesu lakierniczego.  Robot lakierniczy wyposażony jest również w skaner, który rozpoznaje położenie oraz wymiary lakierowanych elementów. Urządzenie lakiernicze idealnie sprawdzi się przy wykorzystaniu lakierów jednoskładnikowych.

Robot lakierniczy przeznaczony dla branż:

Urządzenie może być również wykorzystane przy lakierowaniu:
 • Elementów z tworzyw sztucznych
 • Elementów schodów
 • Elementów wyposażenia wnętrz
 • Niewielkich elementów przestrzennych i brył

Czym wyróżnia się robot z odzyskiem lakieru model L/R?

Robot lakierniczy pracuje w trybie przelotowym a transporter główny wyposażony jest w rakle, które zbierają pozostałości lakieru ze strefy lakierowania, umożliwiając odzysk lakieru.

Rozwiązania linii lakierniczej

Nasze roboty lakiernicze są w pełni konfigurowalne z innymi urządzeniami lakierniczymi UNISON, takimi jak suszarnie i mogą tworzyć automatyczne linie lakiernicze.

wnętrze automatu lakierniczego UNI ONE LR

Praca w trybie przelotowym

 Przelotowa budowa robota lakierniczego, pozwala na ograniczenie ingerencji osób trzecich w proces lakierowania i pełną automatyzację procesu, co pozytywnie wpływa na jakość lakierowanych detali.

Automat z odzyskiem lakieru

System raklowy

Zastosowanie systemu raklowego pozwala utrzymywać strefę lakierowania w czystości. Zebrany przy jej pomocy lakier można ponownie wykorzystać, oszczędzając tym samym materiał lakierniczy.

Robot lakierniczy UNI-CLEVER model L/R

 • Robot lakierniczy przystosowany jest do pracy przelotowej oraz umożliwia integrację swojej pracy z innymi urządzeniami, tworząc linię lakierniczą
 • Urządzenie posiada odrębną strefę załadowczą i wyładowczą umieszczoną na zewnątrz urządzenia oraz strefę lakierowania znajdującą się wewnątrz urządzenia
 • Transporter główny w strefie lakierowania przystosowany jest do odzysku lakieru i wyposażony w raklowy układ czyszczenia taśmy
 • Praca pistoletów lakierniczych umieszczonych w zamkniętej kabinie robota lakierniczego możliwa jest w pięciu osiach (X, Y, Z, A, B)
 • Możliwe jest ustawienie różnych trybów pracy, celem zoptymalizowania wydajności całego procesu lakierniczego
 • Praca urządzenia jest zintegrowana z pracą transporterów wejściowego i wyjściowego
 • Możliwe jest umieszczenie urządzenia w istniejących kabinach lakierniczych, wykorzystując wcześniej zainstalowany system nawiewu powietrza
 • Robot lakierniczy przeznaczony jest do aplikacji praktycznie wszystkich typów materiałów lakierniczych nadających się do stosowania z systemami odzysku lakierów, głównie jednokomponentowych (1K), m.in. takich jak:
  • Bejce: wodne, nitro, spirytusowe, rozpuszczalnikowe
  • Lakiery: nitro, rozpuszczalnikowe, wodne oraz wodne UV
  • Farby i emalie
 • Istnieje możliwość aplikacji materiałów lakierniczych w technologii niskiego i/lub wysokiego ciśnienia celem dobrania najlepszych parametrów aplikacji do danego materiału lakierniczego
 • Korpus urządzenia wykonany jest z ramy stalowej o konstrukcji spawanej, celem zapewnienia największej sztywności i trwałości urządzenia podczas dynamicznej pracy głowicy lakierniczej przez wiele lat eksploatacji
 • Konstrukcja ramy urządzenia pokryta jest farbą o zwiększonej odporności na działanie materiałów lakierniczych i środków czyszczących rekomendowanych do stosowania w urządzeniach UNISON
 • Kompaktowa budowa robota lakierniczego wraz z osprzętem i wyposażeniem minimalizuje ilość miejsca niezbędnego do jego instalacji oraz bieżącej pracy
 • Umieszczenie głowicy lakierniczej w zamkniętej kabinie lakierniczej zwiększa komfort pracy operatora, ogranicza rozprzestrzenianie się zapachów towarzyszących procesowi lakierowania oraz umożliwia kontrolowanie przepływu powietrza w strefie lakierowania
 • Duża powierzchnia przeszkleń kabiny lakierniczej umożliwia bieżące monitorowanie procesu lakierniczego
 • Automatyczne bramy (załadowcza i wyładowcza) zwiększają czystość panującą we wnętrzu kabiny lakierniczej oraz ograniczają ilości zanieczyszczeń w strefie lakierowania i wokół urządzenia
 • Drzwi serwisowe ułatwiają operatorowi dostęp do wnętrza robota lakierniczego i są zintegrowane z systemem awaryjnego wyłączenia urządzenia w przypadku ich otwarcia w trakcie pracy
 • We wnętrzu zamkniętej kabiny lakierniczej znajduje się strefa lakierowania detali wraz z umieszczoną nad transporterem głównym głowicą lakierniczą
 • W suficie wewnętrznym kabiny zainstalowane jest oświetlenie, które pozwala na obserwację pracy głowicy lakierniczej oraz monitorowanie procesu lakierowania przez operatora
 • W strefie lakierowania znajduje się również transporter główny, na którym umieszczane są detale przeznaczone do lakierowania oraz filtry odciągowe
 • Transporter główny umieszczony jest wewnątrz kabiny lakierniczej
 • Transporter główny pokryty jest taśmą przystosowaną do pracy z systemem odzysku lakieru
Rodzaj transporterataśmowy
Rodzaj pokrycia transporterataśma gładka odporna na działanie rozpuszczalników
Długość3.000 [mm]
Szerokość1.500 [mm]
Wysokość900 [mm]
Prędkość przesuwudo 6 [m/min]
Napęd transporterasilnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem
Moc silnika0,25 – 1,1 [kW]
(uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia)
 • System odzysku lakieru doskonale sprawdza się przy stosowaniu lakierów nadających się do ponownego użycia (np. materiały lakiernicze jednoskładnikowe)
 • Zadaniem systemu odzysku lakieru jest:
  • zebranie naddatku lakieru z transportera głównego powstającego podczas aplikacji lakieru
  • wyczyszczenie taśmy transportera głównego
 • System odzysku lakieru realizowany jest przez raklowy układ czyszczenia taśmy transportera głównego
 • Raklowy układ czyszczenia taśmy składa się z rakli górnej i dolnej
 • Rakla górna odpowiada za zebranie lakieru z transportera głównego
 • Rakla dolna opowiada za czyszczenie taśmy transportera głównego, celem przygotowania jej powierzchni do przyjęcia kolejnej partii detali
 • Raklowy układ czyszczenia taśmy posiada zewnętrzny zbiornik środka czyszczącego, który wspomaga czyszczenie taśmy
 • Zastosowana w transporterze głównym taśma dedykowana jest do pracy z systemami odzysku lakierów
 • Taśma transportera głównego odporna jest na działanie rozpuszczalników, celem wydłużenia czasu jej eksploatacji
 • Odzyskany lakier grawitacyjnie spływa do podstawionego pojemnika tzw. resztkowego, przeznaczonego do zmagazynowania odzyskanego lakieru
 • Odzyskany lakier, po przefiltrowaniu może zostać ponownie użyty (zgodnie z zaleceniami opisanymi w karcie technicznej tego lakieru) bądź przekazany do utylizacji, nie generując przy tym zużycia jednorazowego papieru (jak w przypadku urządzeń z transporterem głównym pokrytym papierem)
 • Prawidłowo dobrane parametry robocze systemu odzysku lakieru gwarantują skuteczne zebranie lakieru oraz skuteczne wyczyszczenie taśmy transportera głównego celem eliminacji zabrudzeń lewej strony detali
 • Istnieje możliwość instalacji do 6 obwodów lakierniczych bez cyrkulacji materiału lakierniczego lub do 3 obwodów lakierniczych z cyrkulacją celem umożliwienia różnych konfiguracji układów lakierniczych
 • Średnica przewodów lakierniczych dobierana jest optymalnie do realizowanych procesów lakierniczych i używanych materiałów lakierniczych
 • Możliwe jest zastosowanie systemów tzw. szybkiej zmiany kolorów oraz małych zbiorników niskociśnieniowych instalowanych w niewielkiej odległości od pistoletów celem oszczędności czasu na zmianę koloru lub rodzaju lakieru oraz celem minimalizacji strat materiałów lakierniczych podczas ich zmiany
 • Istnieje możliwość integracji systemów mieszająco-dozujących poszczególne komponenty lakierów (systemy typu 2K i 3K) celem wyboru ich trybu pracy z pulpitu operatorskiego robota lakierniczego
 • Głowica lakiernicza znajdująca się w strefie lakierowania pozwala na realizację różnych procesów lakierowania
 • Głowica lakiernicza przystosowana jest do montażu różnego typu automatycznych pistoletów lakierniczych (pneumatycznych, hydrodynamicznych, hydrodynamicznych z osłoną powietrza itp.)
 • Na głowicy lakierniczej możliwa jest instalacja do 5 pistoletów lakierniczych celem realizacji jak największej ilości procesów lakierniczych bez konieczności demontażu pistoletów
 • Automatyczne pistolety lakiernicze przeznaczone są do aplikacji materiałów lakierniczych o zadanych parametrach pracy, minimalizując przy tym ich zużycie, zmniejszając czas procesu lakierowania oraz zużycie filtrów odciągowych
 • Możliwe jest różne mocowanie pistoletów lakierniczych (np. pistolety ruchome/obrotowe lub stałe) celem najlepszego dopasowania do realizowanych procesów lakierniczych
 • Możliwa jest aplikacja materiału lakierniczego w różnych kierunkach w stosunku do lakierowanej powierzchni, np. lakierowanie „w natarciu”, „w powrocie” lub prostopadle do powierzchni
 • Pistolety lakiernicze wraz z głowicą lakierniczą mogą wykonywać programowalne ruchy poruszając się liniowo wzdłuż osi X, Y, Z oraz obracając się wokół własnej osi pionowej (A) i poziomej (B)
 • Regulatory ciśnienia zainstalowane w niewielkiej odległości od pistoletów lakierniczych umożliwiają precyzyjne ustawienie ciśnienia roboczego oraz minimalizują spadki ciśnień w przewodach pneumatycznych
 • Pozycja serwisowa głowicy lakierniczej umożliwia bieżącą obsługę sprzętu lakierniczego przez operatora
Ilość głowic lakierniczych1 [szt.]
Przewody lakiernicze od przyłączy na głowicy lakierniczej do pistoletówTAK*
Przewody pneumatyczne do sterowania pistoletami lakierniczymiTAK*
* jeśli sprzęt lakierniczy jest przedmiotem dostawy przez UNISON. W przeciwnym wypadku – w zakresie realizacji przez Zamawiającego.
 • Podczas pracy pistoletów lakierniczych wykorzystuje się do 5 osi napędowych urządzenia
 • Ruchy pistoletów i głowicy lakierniczej
  • oś X – ruch głowicy lakierniczej wzdłuż głównej osi roboczej urządzenia, czyli wzdłuż kierunku przesuwu elementów
  • oś Y – ruch głowicy lakierniczej poprzecznie do kierunku przesuwu elementów
  • oś Z – ruch głowicy lakierniczej w kierunku pionowym
  • oś A – obrót pistoletów lakierniczych na głowicy lakierniczej wokół osi Z
  • oś B – pochylenie pistoletów lakierniczych w płaszczyźnie pionowej
 • Napędy poszczególnych osi realizowane są za pomocą serwonapędów z płynną regulacją prędkości pracy
 • Możliwa jest regulacja prędkości pracy głowicy lakierniczej co 1 [m/min] oraz kątów pracy pistoletów co 1 stopień (w zależności od danej osi)
 • Prędkość pracy głowicy oraz kąty pracy pistoletów ustalane są z pulpitu operatorskiego urządzenia
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Xdo 90 [m/min]
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Ydo 90 [m/min]
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Zdo 30 [m/min]
Kąt obrotu pistoletów lakierniczych względem osi A360 [stopni]
Kąt obrotu pistoletów lakierniczych względem osi B120 [stopni]
Ilość jednocześnie napędzanych osi podczas lakierowaniaod 1 do 5
 • Sterowanie głównymi parametrami pracy urządzenia odbywa się za pomocą ekranu operatorskiego
 • Wielkość ekranu operatorskiego o przekątnej ok. 15” pozwala na podgląd wszelkich niezbędnych informacji i parametrów związanych z pracą robota lakierniczego
 • Funkcjonalność ekranu operatorskiego zapewnia szybką, prostą i intuicyjną obsługę robota lakierniczego
 • Pulpit operatorski umieszczony jest w pobliżu strefy lakierowania, po stronie załadowczej urządzenia
 • Możliwe jest umieszczenia pulpitu operatorskiego po dogodnej dla operatora stronie urządzenia (po lewej lub prawej patrząc od strony strefy załadunku), celem zoptymalizowania komunikacji wokół urządzenia oraz przyspieszenia realizacji czynności operatorskich
 • Za bieżącą pracę urządzenia oraz poszczególnych jego modułów odpowiada sterownik typu PLC
 • Sterownik PLC pełni funkcję komputera przemysłowego, steruje poszczególnymi elementami i podzespołami urządzenia oraz synchronizuje ich pracę
 • Intuicyjne oprogramowanie stworzone przez zespół UNISON umożliwia łatwą i szybką obsługę urządzenia oraz zapewnia powtarzalność procesów lakierniczych
 • Możliwe jest zapisanie i wybór różnych programów lakierniczych, które odpowiadają za proces lakierowania powierzchni bocznych detali lub płaszczyzn poziomych elementów przeznaczonych do lakierowania celem uproszczenia pracy operatorskiej oraz ograniczenia możliwości ingerencji w ustalony wcześniej proces lakierowania
 • Obsługa urządzenia prowadzona jest zwykle przez 1-2 przeszkolone osoby, które są w stanie efektywnie obsługiwać urządzenie i prowadzić proces lakierniczy znacząco obniżając przy tym koszty zatrudnienia
 • Ostateczna ilość osób obsługi zależna jest od intensywności pracy urządzenia, realizowanego trybu pracy urządzenia oraz umiejętności operatorskich pracowników obsługujących urządzenie
 • Drzwi serwisowo-rewizyjne ułatwiają codzienną obsługę urządzenia przez operatora i utrzymanie czystości we wnętrzu kabiny oraz umożliwiają szybką wymianę filtrów nawiewnych
 • Po podłączeniu urządzenia do łącza internetowego istnieje możliwość szybkiego wsparcia serwisowego i diagnostycznego przez zespół UNISON (podłączenie do łącza internetowego po stronie Zamawiającego)
Strona instalacji pulpitu operatorskiego (określana patrząc na urządzenie od strony załadunku)Prawa/Lewa
Możliwe konfiguracje programów lakierniczych Lakierowanie powierzchni wzdłuż osi X
Lakierowanie powierzchni wzdłuż osi Y
Lakierowanie powierzchni krzyżowo (X+Y)
Lakierowanie powierzchni w tzw. natarciu
Lakierowanie krawędzi
Lakierowanie krawędzi w tzw. natarciu
Lakierowanie uchwytów „ukrytych”
Preferowana ilość osób obsługi1-2 osoby, np. operator urządzenia + pomocnik
(w zależności od oczekiwanej wydajności urządzenia oraz organizacji pracy)
 • Urządzenie wyposażone jest w skaner elementów przeznaczonych do lakierowania
 • Skaner umożliwia rozpoznanie dowolnej ilości elementów przeznaczonych do lakierowania
 • Zadaniem skanera jest automatyczne rozpoznanie długość i szerokość lakierowanych elementów oraz ich położenia względem transportera głównego
 • Skaner pracuje w trybie automatycznym, z szybką wymianą informacji ze sterownikiem urządzenia
 • Skaner umieszczony jest przed strefą lakierowania, celem ograniczenia jego ewentualnego zabrudzenia oraz wydłużenia trwałości jego działania
Rodzaj skanera2D lub 3D (w zależności od konfiguracji)
Rozdzielczość skanera5 [mm]
 • Urządzenie umożliwia zarządzanie przepływem powietrza nawiewnego, celem realizacji procesu lakierniczego w kontrolowanej i powtarzalnej jakości
 • Czerpnia powietrza znajdująca się w górnej części urządzenia zasila urządzenie powietrzem tzw. świeżym, pobieranym zwykle z pomieszczenia lakierni, co zdecydowanie wpływa na ograniczenie kosztów jego przygotowania
 • Wentylator nadmuchowy o regulowanej wydajności pracy, umieszczony jest w tzw. „czystej strefie” pomiędzy czerpnią powietrza i filtrami pierwszego stopnia a filtrami nawiewnymi drugiego stopnia, w górnej części urządzenia
 • Umiejscowienie wentylatora w tzw. „strefie czystej” wydłuża jego trwałość i ogranicza częstotliwość obsługi
 • Regulacja wydajności wentylatora nadmuchowego uzyskiwana jest poprzez sprzężenie pracy silnika wentylatora z falownikiem
 • Wydajność wentylatora nadmuchowego jest regulowana z pulpitu operatorskiego urządzenia
 • Istnieje możliwość łatwego ustawienia nadciśnienia, podciśnienia lub ciśnienia zrównoważonego (w odniesieniu do ciśnienia panującego w miejscu instalacji urządzenia) w zależności od potrzeb procesu lakierniczego
Moc wentylatora nawiewnego2 x 0,75 [kW]
Wydajność wentylatora nawiewnego11.800 [m3/h]
Regulacja wydajnościsilnik z falownikiem
 • Robot lakierniczy wyposażony jest w dwustopniowy system filtracji powietrza nawiewnego, celem skutecznego oczyszczenia powietrza tzw. „świeżego” z zanieczyszczeń stałych
 • System filtracji powietrza nawiewnego zainstalowany jest nad strefą lakierowania, w górnej części urządzenia
 • Pierwszy stopień filtracji realizowany jest przez filtr kasetowy umieszczony między czerpnią powietrza a wentylatorem nadmuchowym
 • Drugi stopień filtracji realizowany jest poprzez filtry włókninowe umieszczone w części sufitowej, wewnątrz kabiny lakierniczej
 • Budowa systemu filtracji pozwala na łatwą i szybką wymianę filtrów nawiewnych
 • Klasa filtrów nawiewnych dopasowana jest do realizowanego procesu lakierniczego
Pierwszy stopień filtracji (filtr przy czerpni powietrza)Filtr włókninowy o budowie kasetowej
Drugi stopień filtracji (filtr sufitowy)Filtr z włókniny syntetycznej
 • System odciągu powietrza odpowiada za odbiór zanieczyszczonego powietrza ze strefy lakierowania
 • Odciąg powietrza realizowany jest przez wentylator odciągowy
 • Wentylator odciągowy o zmiennej wydajności umożliwia ustawienie optymalnego przepływu powietrza dla danego procesu lakierniczego
 • Regulacja wydajności wentylatora uzyskiwana jest poprzez sterowanie pracą jego silnika z falownikiem
 • Wydajność wentylatora odciągowego regulowana jest z pulpitu operatorskiego urządzenia
 • Wentylator odciągowy instalowany jest obok urządzenia lakierniczego
 • Istnieje możliwość umieszczenia wentylatora odciągowego po lewej lub prawej stronie urządzenia patrząc od strony strefy załadunku celem zapewnienia maksymalnej ilości miejsca dla operatora i swobody poruszania się wokół urządzenia
 • Dzięki regulacji wentylatorów (nawiewnego i odciągowego) możliwe jest ustawienia nadciśnienia, podciśnienia lub ciśnienia zrównoważonego (w odniesieniu do ciśnienia panującego w hali lakierni) w zależności od potrzeb procesu lakierniczego
Moc wentylatora odciągowego1 x 3,0 [kW]
Wydajność wentylatora odciągowego10.000 [m3/h]
Wymiar króćca wylotowego z wentylatora odciągowego500 x 315 [mm]
kształt prostokątny
Regulacja wydajności wentylatoraSilnik z falownikiem
Strona instalacji wentylatora odciągowego (patrząc od strony strefy załadunku)Prawa / Lewa
 • Układ filtracji powietrza odciągowego oparty jest na systemie filtracji suchej
 • Filtry umieszczone są po obu stronach transportera głównego, we wnętrzu kabiny lakierniczej, celem skutecznego oczyszczenia powietrza z pyłu lakierniczego i odprowadzenia oparów lakierniczych do wyrzutni powietrza
 • Robot lakierniczy wyposażony jest w dwustopniowy system filtracji powietrza odciągowego
 • Pierwszy stopień filtracji realizowany jest przez filtr kartonowy, harmonijkowy, otworowany (typu Andrea’e), umieszczony bezpośrednio przy strefie lakierowania
 • Drugi stopień filtracji realizowany jest przez filtr włókninowy typu „paint stop” umieszczony pod filtrem typu Andrea’e
 • Wymuszony obieg powietrza, realizowany przez wzajemną pracę systemu nadmuchu i odciągu powietrza korzystnie wpływa na jakość procesu lakierowania
 • Rozdzielnia elektryczna urządzenia wraz z szafą sterowniczą są zintegrowane i wkomponowane w obudowę urządzenia celem zaoszczędzenia miejsca wokół urządzenia
 • Zminimalizowanie ilości przewodów elektrycznych i połączeniowych oraz koryt kablowych pomiędzy robotem lakierniczym a rozdzielnią i szafą sterowniczą zwiększa bezpieczeństwo obsługi urządzenia oraz ogranicza do minimum możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych instalacji elektrycznej i sterowniczej
 • Wyposażenie rozdzielni elektrycznej oraz elementów automatyki odpowiadającej za prace urządzenia pochodzi od renomowanych, międzynarodowych producentów

Parametry techniczne i użytkowe urządzenia

Wymiary i parametry pola lakierniczego

Długość pola roboczego2.800 [mm]
Szerokość pola roboczego1.100 [mm]
Masa elementów na polu roboczymdo 100 [kg]
Ilość elementów na polu roboczymdowolna

Wymiary elementów przeznaczonych do lakierowania

Długość2.800 [mm]
Szerokość 1.100 [mm]
Wysokośćdo 300 [mm]

Wymiary urządzenia

Długość (bez transporterów)5.025 [mm]
Szerokość 2.585 [mm]
Wysokość3.080 [mm]

Minimalne wymiary pomieszczenia na instalację urządzenia

Długość13.000 [mm]
Szerokość 4.500 [mm]
Wysokość3.300 [mm]

Masa urządzenia

Masa urządzenia6.120 [kg]*
* masa może ulec zmianie w zależności od konfiguracji urządzenia

Przyłącze sprężonego powietrza

Ciśnienie robocze6-8 [bar]
Zużycie sprężonego powietrzaok. 100 [l/min] (bez pistoletów lakierniczych)

Przyłącze elektryczne

Napięcie elektryczne3 x 400 VAC / 50 Hz
Moc zainstalowana18,25 [kW]* (moc uzależniona jest od ostatecznej konfiguracji urządzenia)
Szacowane zużycie energii elektrycznejna poziomie 40-60 % mocy zainstalowanej (w zależności od trybu pracy oraz warunków eksploatacji urządzenia)
Typ zabezpieczeniaC

Wyposażenie dodatkowe

 • Praca w trybie tzw. nadążnym (głowica lakiernicza porusza się razem z przesuwającymi się lakierowanymi elementami podczas pracy transportera głównego)
 • Dodatkowy komplet rakli umożliwiający szybką zmianę koloru
 • Wymienny uchwyt do mocowania drugiego zestawu pistoletów lakierniczych
 • System wymiennych zbiorników niskociśnieniowych montowanych niedaleko pistoletów lakierniczych
 • System automatycznego czyszczenia pistoletów lakierniczych
 • Sprzęt lakierniczy (np. automatyczne pistolety lakiernicze, pompy niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe, zbiorniki ciśnieniowe itp.)
płyty i blaty

Rysunki techniczne

YouTube

Inne urządzenia dedykowane do branży:

fronty meblowe

robot lakierniczy z papierem poprzecznie

UNI-CLEVER model L/P

Robot lakierniczy przystosowany jest do pracy przelotowej a transporter główny pokryty jest papierem z funkcją  podciśnieniowego przytrzymania, dzięki czemu zachowana jest maksymalna czystość lewej strony malowanych detali.

robot lakierniczy z obrotnicą bokiem

UNI-CLEVER model O/P

Robot lakierniczy wyposażony jest w stoły z obrotnicą, co skraca czas załadunku i wyładunku detali. Stoły robocze pokryte są papierem, dzięki czemu możliwe jest zachowanie maksymalnej czystości dolnej strony malowanych detali.

linia lakiernicza do frontów meblowych

Linia lakiernicza do frontów meblowych

Linia lakiernicza może składać się z robota lakierniczego, automatu lakierniczego, suszarni lakierniczej, transporterów oraz dodatkowych elementów wyposażenia.

Zadaj pytanie o maszynę