Robot lakierniczy do trumien
UNI-CLEVER model O/C

Robot lakierniczy do trumien UNI-CLEVER O/C wyposażony jest w obrotnicę, która pozwala na zwiększenie efektywność procesu. Dodatkowe wyposażenie robota w pozycjoner zapewnia precyzyjne ustawienie i usadowienie trumny na transporterze, w celu uzyskania jednorodnych efektów lakierowania na całej powierzchni trumny, a zastosowanie hydraulicznego podnośnika nożycowego umożliwia lakierowanie pełnej wysokości trumny podczas jednego załadunku. 

Robot lakierniczy przeznaczony dla branż:

Po odpowiednim doposażeniu robot lakierniczy znajdzie zastosowanie dla branż:

 • Elementów trumien (np. nóżki do trumien, krzyże)
 • Elementów przestrzennych i brył
 • Płyt i blatów

Czym wyróżnia się model O/C?

Urządzenie lakiernicze wyróżnia się zastosowaniem obrotnicy. Rozwiązanie to zapewnia maksymalną czystość strefy roboczej.

Rozwiązania linii lakierniczej

Urządzenia lakiernicze UNISON można ze sobą dowolnie konfigurować tworząc linie lakiernicze, dla pełnej automatyzacji procesu.

trumny w robocie lakierniczym

Obrotnica

Wyposażenie urządzenia lakierniczego w obrotnicę umożliwia wyładunek polakierowanej trumny oraz załadunek nowej bez konieczności przerywania pracy robota lakierniczego w strefie lakierowania.

podnośnik nożycowy do trumien

Hydrauliczny podnośnik nożycowy

Dzięki zastosowaniu podnośnika, trumna może być pokryta lakierem na całej swojej wysokości, co skraca czas trwania procesu malowania i wpływa pozytywnie na efektywność tego etapu.

Robot lakierniczy UNI-CLEVER model O/C

 • Robot lakierniczy wyposażony jest w stół z obrotnicą, który odpowiada za przekazywanie elementów do strefy lakierowania
 • Obrotnica zwiększa efektywność procesu lakierowania oraz skraca czas załadunku i wyładunku
 • Hydrauliczny podnośnik nożycowy zainstalowany w kabinie lakierniczej umożliwia lakierowanie pełnej wysokości elementów podczas jednego załadunku
 • Praca pistoletów lakierniczych umieszczonych w zamkniętej kabinie robota lakierniczego możliwa jest w pięciu osiach (X, Y, Z, A, B)
 • Możliwe jest ustawienie różnych trybów pracy, celem zoptymalizowania wydajności całego procesu lakierniczego
 • Możliwe jest umieszczenie urządzenia w istniejących kabinach lakierniczych, wykorzystując wcześniej zainstalowany system nawiewu i odciągu powietrza
 • Robot lakierniczy przeznaczony jest do aplikacji praktycznie wszystkich typów materiałów lakierniczych dostępnych na rynku, m.in. takich jak:
  • Bejce: wodne, nitro, spirytusowe, rozpuszczalnikowe
  • Lakiery: poliuretanowe, akrylowe, nitro, wodne oraz wodne UV
  • Farby i emalie
  • Kleje płynne stosowane przy przyklejaniu folii typu „finish”
 • Istnieje możliwość aplikacji materiałów lakierniczych w technologii niskiego i/lub wysokiego ciśnienia, celem dobrania najlepszych parametrów aplikacji do danego materiału lakierniczego
 • Korpus urządzenia wykonany jest z ramy stalowej o konstrukcji spawanej, celem zapewnienia największej sztywności i trwałości urządzenia podczas dynamicznej pracy głowicy lakierniczej przez wiele lat eksploatacji
 • Konstrukcja ramy urządzenia pokryta jest farbą o zwiększonej odporności na działanie materiałów lakierniczych i środków czyszczących rekomendowanych do stosowania w urządzeniach UNISON
 • Kompaktowa budowa robota lakierniczego wraz z osprzętem i wyposażeniem minimalizuje ilość miejsca niezbędnego do jego instalacji oraz bieżącej pracy
 • Umieszczenie głowicy lakierniczej w zamkniętej kabinie lakierniczej zwiększa komfort pracy operatora, ogranicza rozprzestrzenianie się zapachów towarzyszących procesowi lakierowania oraz umożliwia kontrolowanie przepływu powietrza w strefie lakierowania
 • Duża powierzchnia przeszkleń kabiny lakierniczej umożliwia bieżące monitorowanie procesu lakierniczego
 • Automatyczna brama (załadowczo / wyładowcza) zwiększa czystość panującą we wnętrzu kabiny lakierniczej oraz ogranicza ilości zanieczyszczeń w strefie lakierowania i wokół urządzenia
 • Drzwi serwisowe ułatwiają operatorowi dostęp do wnętrza robota lakierniczego i są zintegrowane z systemem awaryjnego wyłączenia urządzenia w przypadku ich otwarcia w trakcie pracy
 • We wnętrzu zamkniętej kabiny lakierniczej znajduje się strefa lakierowania elementów wraz z umieszczoną nad transporterem głównym głowicą lakierniczą
 • W suficie wewnętrznym kabiny zainstalowane jest oświetlenie, które pozwala na obserwację pracy głowicy lakierniczej oraz monitorowanie procesu lakierowania przez operatora
 • W strefie lakierowania znajduje się również stół z obrotnicą, na którym umieszczane są elementy przeznaczone do lakierowania oraz filtry odciągowe
 • Zainstalowanie stołu z obrotnicą odpowiada za przekazywanie elementów pomiędzy strefą załadowczą a strefą lakierowania
 • Dzięki zainstalowaniu obrotnicy urządzenie posiada odrębną strefę załadowczo/wyładowczą umieszczoną na zewnątrz urządzenia oraz strefę lakierowania znajdującą się wewnątrz urządzenia
 • Wyposażenie robota lakierniczego w stół z obrotnicą umożliwia wyładunek polakierowanych elementów oraz załadunek nowych elementów przy jednoczesnym lakierowaniu elementów znajdujących się w strefie lakierowania
 • Stół z obrotnicą zwiększa efektywność procesu lakierowania oraz skraca czas załadunku i wyładunku elementów
 • Zastosowanie obrotnicy umożliwia obsługę całego urządzenia zwykle przez jednego operatora (jeśli waga i gabaryty detali na to pozwalają) co znacząco ogranicza koszty obsługi urządzenia
 • Podnośnik nożycowy do trumien umieszczony jest we wnętrzu kabiny robota lakierniczego
 • Ruch podnośnika nożycowego realizowany jest przez układ hydrauliczny
 • Hydrauliczny podnośnik nożycowy umożliwia lakierowanie całej trumny (skrzynia oraz wieko) podczas jednego jej załadunku do robota lakierniczego
 • Lakierowanie całej trumny podczas jednego załadunku przyśpiesza operacje lakierowania oraz poprawia jej jakość w porównaniu do procesów lakierowania trumien w osobnych elementach
 • Istnieje możliwość instalacji do 6 obwodów lakierniczych bez cyrkulacji materiału lakierniczego lub do 3 obwodów lakierniczych z cyrkulacją celem umożliwienia różnych konfiguracji układów lakierniczych
 • Średnica przewodów lakierniczych dobierana jest optymalnie do realizowanych procesów lakierniczych i używanych materiałów lakierniczych
 • Możliwe jest zastosowanie systemów tzw. szybkiej zmiany kolorów oraz małych zbiorników niskociśnieniowych instalowanych w niewielkiej odległości od pistoletów celem oszczędności czasu na zmianę koloru lub rodzaju lakieru oraz celem minimalizacji strat materiałów lakierniczych podczas ich zmiany
 • Istnieje możliwość integracji systemów mieszająco-dozujących poszczególne komponenty lakierów (systemy typu 2K i 3K) celem wyboru ich trybu pracy z pulpitu operatorskiego robota lakierniczego
 • Głowica lakiernicza znajdująca się w strefie lakierowania pozwala na realizację różnych procesów lakierowania
 • Głowica lakiernicza przystosowana jest do montażu różnego typu automatycznych pistoletów lakierniczych (pneumatycznych, hydrodynamicznych, hydrodynamicznych z osłoną powietrza itp.)
 • Na głowicy lakierniczej możliwa jest instalacja do 5 pistoletów lakierniczych, celem realizacji jak największej ilości procesów lakierniczych bez konieczności demontażu pistoletów
 • Automatyczne pistolety lakiernicze przeznaczone są do aplikacji materiałów lakierniczych o zadanych parametrach pracy, minimalizując przy tym ich zużycie, zmniejszając czas procesu lakierowania oraz zużycie filtrów odciągowych
 • Możliwe jest różne mocowanie pistoletów lakierniczych (np. pistolety ruchome/obrotowe lub stałe) celem najlepszego dopasowania do realizowanych procesów lakierniczych
 • Możliwa jest aplikacja materiału lakierniczego w różnych kierunkach w stosunku do lakierowanej powierzchni, np. lakierowanie „w natarciu”, „w powrocie” lub prostopadle do powierzchni
 • Pistolety lakiernicze wraz z głowicą lakierniczą mogą wykonywać programowalne ruchy poruszając się liniowo wzdłuż osi X, Y, Z oraz obracając się wokół własnej osi pionowej (A) i poziomej (B)
 • Regulatory ciśnienia zainstalowane w niewielkiej odległości od pistoletów lakierniczych umożliwiają precyzyjne ustawienie ciśnienia roboczego oraz minimalizują spadki ciśnień w przewodach pneumatycznych
 • Pozycja serwisowa głowicy lakierniczej umożliwia bieżącą obsługę sprzętu lakierniczego przez operatora
Ilość głowic lakierniczych1 [szt.]
Przewody lakiernicze od przyłączy na głowicy lakierniczej do pistoletówTAK*
Przewody pneumatyczne do sterowania pistoletami lakierniczymiTAK*
* jeśli sprzęt lakierniczy jest przedmiotem dostawy przez UNISON. W przeciwnym wypadku – w zakresie realizacji przez Zamawiającego.
 • Podczas pracy pistoletów lakierniczych wykorzystuje się do 5 osi napędowych urządzenia
 • Ruchy pistoletów i głowicy lakierniczej
  • oś X – ruch głowicy lakierniczej wzdłuż głównej osi roboczej urządzenia, czyli wzdłuż kierunku przesuwu elementów
  • oś Y – ruch głowicy lakierniczej poprzecznie do kierunku przesuwu elementów
  • oś Z – ruch głowicy lakierniczej w kierunku pionowym
  • oś A – obrót pistoletów lakierniczych na głowicy lakierniczej wokół osi Z
  • oś B – pochylenie pistoletów lakierniczych w płaszczyźnie pionowej
 • Napędy poszczególnych osi realizowane są za pomocą serwonapędów z płynną regulacją prędkości pracy
 • Możliwa jest regulacja prędkości pracy głowicy lakierniczej co 1 [m/min] oraz kątów pracy pistoletów co 1 stopień (w zależności od danej osi)
 • Prędkość pracy głowicy oraz kąty pracy pistoletów ustalane są z pulpitu operatorskiego urządzenia
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Xdo 90 [m/min]
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Ydo 90 [m/min]
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Zdo 30 [m/min]
Kąt obrotu pistoletów lakierniczych względem osi A360 [stopni]
Kąt obrotu pistoletów lakierniczych względem osi B120 [stopni]
Ilość jednocześnie napędzanych osi podczas lakierowaniaod 1 do 5
 • Sterowanie głównymi parametrami pracy urządzenia odbywa się za pomocą ekranu operatorskiego
 • Wielkość ekranu operatorskiego o przekątnej ok. 15” pozwala na podgląd wszelkich niezbędnych informacji i parametrów związanych z pracą robota lakierniczego
 • Funkcjonalność ekranu operatorskiego zapewnia szybką, prostą i intuicyjną obsługę robota lakierniczego
 • Pulpit operatorski umieszczony jest w pobliżu strefy lakierowania, po stronie załadowczej urządzenia
 • Możliwe jest umieszczenia pulpitu operatorskiego po dogodnej dla operatora stronie urządzenia (po lewej lub prawej patrząc od strony strefy załadunku), celem zoptymalizowania komunikacji wokół urządzenia oraz przyspieszenia realizacji czynności operatorskich
 • Za bieżącą pracę urządzenia oraz poszczególnych jego modułów odpowiada sterownik typu PLC
 • Sterownik PLC pełni funkcję komputera przemysłowego, steruje poszczególnymi elementami i podzespołami urządzenia oraz synchronizuje ich pracę
 • Intuicyjne oprogramowanie stworzone przez zespół UNISON umożliwia łatwą i szybką obsługę urządzenia oraz zapewnia powtarzalność procesów lakierniczych
 • Możliwe jest zapisanie i wybór różnych programów lakierniczych, które odpowiadają za proces lakierowania powierzchni bocznych detali lub płaszczyzn poziomych elementów przeznaczonych do lakierowania celem uproszczenia pracy operatorskiej oraz ograniczenia możliwości ingerencji w ustalony wcześniej proces lakierowania
 • Obsługa urządzenia prowadzona jest zwykle przez 1-2 przeszkolone osoby, które są w stanie efektywnie obsługiwać urządzenie i prowadzić proces lakierniczy znacząco obniżając przy tym koszty zatrudnienia
 • Ostateczna ilość osób obsługi zależna jest od intensywności pracy urządzenia, realizowanego trybu pracy urządzenia oraz umiejętności operatorskich pracowników obsługujących urządzenie
 • Drzwi serwisowo-rewizyjne ułatwiają codzienną obsługę urządzenia przez operatora i utrzymanie czystości we wnętrzu kabiny oraz umożliwiają szybką wymianę filtrów nawiewnych
 • Po podłączeniu urządzenia do łącza internetowego istnieje możliwość szybkiego wsparcia serwisowego i diagnostycznego przez zespół UNISON (podłączenie do łącza internetowego po stronie Zamawiającego)
 • Opcjonalnie, urządzenie może zostać wyposażone w element pośredni (tacę) przystosowaną do mocowania np. nóżek od trumien lub krzyży
Strona instalacji pulpitu operatorskiego (określana patrząc na urządzenie od strony załadunku)Prawa/Lewa
Programy lakiernicze Lakierowanie całej trumny (z tzw. rozpórką)
Lakierowanie całej trumny (bez tzw. rozpórki)
Lakierowanie wieka trumny
Lakierowanie dołu trumny
Lakierowanie płyty górnej
Lakierowanie trumien prostokątnych
Lakierowanie trumien sześciokątnych
Lakierowanie trumien ośmiokątnych
Lakierowanie trumien ze skośnym daszkiem

Preferowana ilość osób obsługi1-2 osoby, np. operator urządzenia + pomocnik
(w zależności od oczekiwanej wydajności urządzenia oraz organizacji pracy)
 • Urządzenie umożliwia zarządzanie przepływem powietrza nawiewnego, celem realizacji procesu lakierniczego w kontrolowanej i powtarzalnej jakości
 • Czerpnia powietrza znajdująca się w górnej części urządzenia zasila urządzenie powietrzem tzw. świeżym, pobieranym zwykle z pomieszczenia lakierni co zdecydowanie wpływa na ograniczenie kosztów jego przygotowania
 • Wentylator nadmuchowy o regulowanej wydajności pracy, umieszczony jest w tzw. „czystej strefie” pomiędzy czerpnią powietrza i filtrami pierwszego stopnia a filtrami nawiewnymi drugiego stopnia, w górnej części urządzenia
 • Umiejscowienie wentylatora w tzw. „strefie czystej” wydłuża jego trwałość i ogranicza częstotliwość obsługi
 • Regulacja wydajności wentylatora nadmuchowego uzyskiwana jest poprzez sprzężenie pracy silnika wentylatora z falownikiem
 • Wydajność wentylatora nadmuchowego jest regulowana z pulpitu operatorskiego urządzenia
 • Istnieje możliwość łatwego ustawienia nadciśnienia, podciśnienia lub ciśnienia zrównoważonego (w odniesieniu do ciśnienia panującego w miejscu instalacji urządzenia) w zależności od potrzeb procesu lakierniczego
Moc wentylatora nawiewnego2 x 0,75 [kW]
Wydajność wentylatora nawiewnego11.800 [m3/h]
Regulacja wydajnościsilnik z falownikiem
 • Robot lakierniczy wyposażony jest w dwustopniowy system filtracji powietrza nawiewnego, celem skutecznego oczyszczenia powietrza tzw. „świeżego” z zanieczyszczeń stałych
 • System filtracji powietrza nawiewnego zainstalowany jest nad strefą lakierowania, w górnej części urządzenia
 • Pierwszy stopień filtracji realizowany jest przez filtr kasetowy umieszczony między czerpnią powietrza a wentylatorem nadmuchowym
 • Drugi stopień filtracji realizowany jest poprzez filtry włókninowe umieszczone w części sufitowej, wewnątrz kabiny lakierniczej
 • Budowa systemu filtracji pozwala na łatwą i szybką wymianę filtrów nawiewnych
 • Klasa filtrów nawiewnych dopasowana jest do realizowanego procesu lakierniczego
Pierwszy stopień filtracji (filtr przy czerpni powietrza)Filtr włókninowy o budowie kasetowej
Drugi stopień filtracji (filtr sufitowy)Filtr z włókniny syntetycznej
 • System odciągu powietrza odpowiada za odbiór zanieczyszczonego powietrza ze strefy lakierowania
 • Odciąg powietrza realizowany jest przez wentylator odciągowy
 • Wentylator odciągowy o zmiennej wydajności umożliwia ustawienie optymalnego przepływu powietrza dla danego procesu lakierniczego
 • Regulacja wydajności wentylatora uzyskiwana jest poprzez sterowanie pracą jego silnika z falownikiem
 • Wydajność wentylatora odciągowego regulowana jest z pulpitu operatorskiego urządzenia
 • Wentylator odciągowy instalowany jest obok urządzenia lakierniczego
 • Istnieje możliwość umieszczenia wentylatora odciągowego po lewej lub prawej stronie urządzenia patrząc od strony strefy załadunku celem zapewnienia maksymalnej ilości miejsca dla operatora i swobody poruszania się wokół urządzenia
 • Dzięki regulacji wentylatorów (nawiewnego i odciągowego) możliwe jest ustawienia nadciśnienia, podciśnienia lub ciśnienia zrównoważonego (w odniesieniu do ciśnienia panującego w hali lakierni) w zależności od potrzeb procesu lakierniczego
Moc wentylatora odciągowego1 x 3,0 [kW]
Wydajność wentylatora odciągowego10.000 [m3/h]
Regulacja wydajności wentylatoraSilnik z falownikiem
Wymiar króćca wylotowego z wentylatora odciągowego500 x 315 [mm]
kształt prostokątny
Strona instalacji wentylatora odciągowego (patrząc od strony strefy załadunku)Prawa / Lewa
 • Układ filtracji powietrza odciągowego oparty jest na systemie filtracji suchej
 • Filtry umieszczone są na tylnej ścianie kabiny lakierniczej, celem skutecznego oczyszczenia powietrza z pyłu lakierniczego i odprowadzenia oparów lakierniczych do wyrzutni powietrza
 • Robot lakierniczy wyposażony jest w dwustopniowy system filtracji powietrza odciągowego
 • Pierwszy stopień filtracji realizowany jest przez filtr kartonowy, harmonijkowy, otworowany (typu Andrea’e) umieszczony w pobliżu strefy lakierowania
 • Drugi stopień filtracji realizowany jest przez filtr włókninowy typu „paint stop” umieszczony pod filtrem Andrea’e
 • Wymuszony obieg powietrza, realizowany przez wzajemną pracę systemu nadmuchu i odciągu powietrza korzystnie wpływa na jakość procesu lakierowania
Wymiary filtrów odciągowych2.850 x 1.000 [mm]
 • Rozdzielnia elektryczna urządzenia wraz z szafą sterowniczą są zintegrowane i wkomponowane w obudowę urządzenia celem zaoszczędzenia miejsca wokół urządzenia
 • Zminimalizowanie ilości przewodów elektrycznych i połączeniowych oraz koryt kablowych pomiędzy robotem lakierniczym a rozdzielnią i szafą sterowniczą zwiększa bezpieczeństwo obsługi urządzenia oraz ogranicza do minimum możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych instalacji elektrycznej i sterowniczej
 • Wyposażenie rozdzielni elektrycznej oraz elementów automatyki odpowiadającej za prace urządzenia pochodzi od renomowanych, międzynarodowych producentów
 • System pozycjonowania trumien dostępny jest jako opcja dodatkowa – odrębny element/urządzenie
 • System pozycjonowania trumien w sposób automatyczny ustala położenie trumny wzdłuż osi X i Y oraz koryguje jej położenie względem systemu transportu
 • Pozycjonowanie trumien odbywa się przed robotem, bezpośrednio przed wjazdem trumien do wnętrza kabiny
 • Praca pozycjonera zintegrowana jest ściśle z pracą robota
 • Układ pozycjonujący zasilany jest pneumatycznie (sprężone powietrze)
 • Układ pozycjonujący dostosowany jest do różnych ciężarów i wymiarów trumien (zgodnie z parametrami pracy robota)
 • Istnieje możliwość regulacji siły docisku elementów pozycjonujących, celem dobrania najlepszych parametrów pozycjonowania oraz precyzyjnego ustawienia trumny na transporterze
 • Włączanie i wyłączanie pracy układu pozycjonowania realizowane jest w trybie automatycznym lub wyzwalane ręcznie z pulpitu operatorskiego robota

Parametry techniczne i użytkowe urządzenia

Wymiary i parametry pola lakierniczego

Długość pola roboczego2.500 [mm]
Szerokość pola roboczego1.000 [mm]
Masa elementów na polu roboczymdo 100 [kg]
Ilość elementów na polu roboczym1 szt.

Wymiary elementów przeznaczonych do lakierowania

Długość1.700 - 2.500 [mm]
Szerokość do 900 [mm]
Wysokośćdo 700 [mm]

Wymiary urządzenia

Długość (bez transporterów)5.025 [mm]
Szerokość 4.256 [mm]
Wysokość3.080 [mm]

Minimalne wymiary pomieszczenia na instalację urządzenia

Długość7.000 [mm]
Szerokość5.000 [mm]
Wysokość3.300 [mm]

Masa urządzenia

Masa urządzenia5.755 [kg]*
* masa może ulec zmianie w zależności od konfiguracji urządzenia

Przyłącze sprężonego powietrza

Ciśnienie robocze6-8 [bar]
Zużycie sprężonego powietrza ok. 100 [l/min.] (bez pistoletów lakierniczych)

Przyłącze elektryczne

Napięcie elektryczne3 x 400 VAC / 50 Hz
Moc zainstalowana16,7 [kW]* (moc uzależniona jest od ostatecznej konfiguracji urządzenia)
Szacowane zużycie energii elektrycznejna poziomie 40-60 % mocy zainstalowanej (w zależności od trybu pracy oraz warunków eksploatacji urządzenia)
Typ zabezpieczeniaC

Wyposażenie dodatkowe

 • Dedykowany pistolet do bejcowania/lakierowania wewnętrznej krawędzi trumny
 • Wymienny uchwyt do mocowania drugiego zestawu pistoletów lakierniczych
 • Integracja z systemem kodów kreskowych
 • System wymiennych zbiorników niskociśnieniowych montowanych niedaleko pistoletów lakierniczych
 • System automatycznego czyszczenia pistoletów lakierniczych
 • Sprzęt lakierniczy (np. automatyczne pistolety lakiernicze, pompy niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe, zbiorniki ciśnieniowe itp.)
trumna

Rysunki techniczne

YouTube

Inne urządzenia dedykowane do branży:

trumny

robot lakierniczy z do trumien bokiem

UNI-CLEVER model L/C

Robot lakierniczy przystosowany jest do pracy przelotowej z wzdłużnym kierunkiem załadunku trumien. Wyposażony jest w transportery łańcuchowe oraz podnośnik nożycowy, dzięki czemu możliwe jest lakierowanie trumien na ich pełnej wysokości. Urządzenie lakiernicze posiada również system pozycjonowania trumien.

robot lakierniczy do trumien wzdłużny załadunek bokiem

UNI-CLEVER model T/C

Robot lakierniczy przystosowany jest do pracy przelotowej z poprzecznym kierunkiem załadunku trumien. Wyposażony jest  w łańcuchowe transportery przystosowane do transportu trumien. Dzięki zastosowaniu podnośnika hydraulicznego możliwe jest lakierowanie trumien na całej ich wysokości.

linia lakiernicza do trumien

Linia lakiernicza do trumien

Linia lakiernicza do trumien składa się z przelotowego robota lakierniczego, suszarni lakierniczej, transporterów oraz dodatkowych elementów (np. szlifierki).

Zadaj pytanie o maszynę