Automat lakierniczy z odzyskiem lakieru UNI-ONE model L/R

UNI-ONE to przemysłowy automat lakierniczy cechujący się bardzo prostą obsługą oraz wydajną i efektywną pracą.

Automat lakierniczy z odzyskiem lakieru UNI-ONE L/R został wyposażony w raklowy układ odzysku lakieru oraz raklowy układ mycia taśmy, który korzysta ze zbiornika środka czyszczącego zlokalizowanego na zewnątrz urządzenia.

Prędkość robocza wszystkich transporterów zapewnia sprawną pracę i precyzyjny proces malowania. Wykorzystana w transporterze taśma została wykonana z materiału odpornego na działanie rozpuszczalników, co gwarantuje jej trwałość w trudnych warunkach lakierniczych.

Automat lakierniczy został specjalnie dostosowany do pracy w trybie przelotowym, a transporter taśmowy został zaprojektowany do współpracy z układem odzysku lakieru, co umożliwia efektywne wykorzystanie materiału lakierniczego.

Automat lakierniczy przeznaczony dla branż:


Urządzenie może być również wykorzystane przy lakierowaniu:

 • Elementów schodów
 • Niewielkich elementów przestrzennych 
 • Szyb i luster
 • Elementów wyposażenia wnętrz

Czym wyróżnia się automat z odzyskiem lakieru?

Automat lakierniczy funkcjonuje w trybie przelotowym, a transporter główny został wyposażony w rakle, które skutecznie usuwają pozostałości lakieru z obszaru lakierowania.

Rozwiązania linii lakierniczej

Nasze automaty lakiernicze są w pełni konfigurowalne z innymi urządzeniami lakierniczymi UNISON, takimi jak suszarnie i mogą tworzyć automatyczne linie lakiernicze.

Automat z odzyskiem lakieru

System raklowy

Dzięki wykorzystaniu systemu raklowego, zapewnione jest utrzymanie czystości w strefie lakierowania. Pozyskany za jego pomocą lakier może być poddany ponownemu wykorzystaniu, co przekłada się na oszczędność materiału lakierniczego. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się przy stosowaniach lakierów jednoskładnikowych.

wnętrze automatu lakierniczego UNI ONE LR

Praca w trybie przelotowym

Dzięki strukturze umożliwiającej pracę w trybie przelotowym, robot lakierniczy minimalizuje potrzebę ingerencji osób trzecich w proces malowania, umożliwiając pełną automatyzację tego etapu. Efektem tego jest pozytywny wpływ na jakość powierzchni detali poddawanych lakierowaniu.

Automat oscylacyjny UNI-ONE model L/R

 • Oscylacyjny automat lakierniczy UNI-ONE przystosowany jest do pracy przelotowej
 • Transporter główny w strefie lakierowania przystosowany do odzysku lakieru z raklowym układem czyszczenia taśmy
 • Praca pistoletów lakierniczych umieszczonych w zamkniętej kabinie automatu lakierniczego odbywa się w osi Y urządzenia (poprzecznie w stosunku do kierunku przesuwu detali)
 • Możliwe jest ustawienie różnych trybów pracy, celem zoptymalizowania wydajności całego procesu lakierniczego
 • Praca urządzenia jest zintegrowana z pracą transporterów wejściowego i wyjściowego
 • Automat lakierniczy przeznaczony jest do aplikacji praktycznie wszystkich typów materiałów lakierniczych nadających się do stosowania z systemami odzysku lakierów, głównie jednokomponentowych (1K), m.in. takich jak:
  • Bejce: wodne, nitro, spirytusowe, rozpuszczalnikowe
  • Lakiery: nitro, rozpuszczalnikowe, wodne oraz wodne UV
  • Farby i emalie
 • Istnieje możliwość aplikacji materiałów lakierniczych w technologii niskiego i/lub wysokiego ciśnienia, celem dobrania najlepszych parametrów aplikacji do danego materiału lakierniczego
 • Korpus urządzenia wykonany jest z ramy stalowej o konstrukcji spawanej, celem zapewnia największej sztywności i trwałości urządzenia podczas dynamicznej pracy głowicy lakierniczej przez wiele lat eksploatacji
 • Konstrukcja ramy urządzenia pokryta jest farbą o zwiększonej odporności na działanie materiałów lakierniczych i środków czyszczących rekomendowanych do stosowania w urządzeniach UNISON
 • Kompaktowa budowa automatu lakierniczego wraz z osprzętem i wyposażeniem minimalizuje ilość miejsca niezbędnego do jego instalacji oraz bieżącej pracy
 • Umieszczenie głowicy lakierniczej w zamkniętej kabinie lakierniczej zwiększa komfort pracy operatora, ogranicza rozprzestrzenianie się zapachów towarzyszących procesowi lakierowania oraz umożliwia kontrolowanie przepływu powietrza w strefie lakierowania
 • Duża powierzchnia przeszkleń kabiny lakierniczej umożliwia bieżące monitorowanie procesu lakierniczego
 • Regulowane przesłony zainstalowane w bramach (załadowczej i wyładowczej) zwiększają czystość panującą we wnętrzu kabiny lakierniczej oraz ograniczają ilości zanieczyszczeń w strefie lakierowania i wokół urządzenia
 • Okna serwisowe ułatwiają operatorowi dostęp do wnętrza automatu lakierniczego i są zintegrowane z systemem awaryjnego wyłączenia urządzenia w przypadku ich otwarcia w trakcie pracy
 • We wnętrzu zamkniętej kabiny lakierniczej znajduje się strefa lakierowania detali wraz z umieszczoną nad transporterem głównym głowicą lakierniczą
 • W suficie wewnętrznym kabiny zainstalowane jest oświetlenie, które pozwala na obserwację pracy głowicy lakierniczej oraz monitorowanie procesu lakierowania przez operatora
 • W strefie lakierowania znajduje się również transporter główny, na którym umieszczane są detale przeznaczone do lakierowania oraz filtry odciągowe
 • Transporter główny umieszczony jest wewnątrz kabiny lakierniczej
 • Transporter główny pokryty jest taśmą przystosowaną do pracy z systemem odzysku lakieru
Rodzaj transporterataśmowy
Rodzaj pokrycia transporterataśma gładka odporna na działanie rozpuszczalników
Długość3.000 [mm]
Szerokość2.000 [mm]
Wysokość900 [mm]
Prędkość przesuwudo 6 [m/min]
Napęd transporterasilnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem
Moc silnika0,25 – 1,1 [kW]
(uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia)
 • System odzysku lakieru doskonale sprawdza się przy stosowaniu lakierów nadających się do ponownego użycia (np. materiały lakiernicze jednoskładnikowe)
 • Zadaniem systemu odzysku lakieru jest:
  • zebranie naddatku lakieru z transportera głównego powstającego podczas aplikacji lakieru
  • wyczyszczenie taśmy transportera głównego
 • System odzysku lakieru realizowany jest przez raklowy układ czyszczenia taśmy transportera głównego
 • Raklowy układ czyszczenia taśmy składa się z rakli górnej i dolnej
 • Rakla górna odpowiada za zebranie lakieru z transportera głównego
 • Rakla dolna opowiada za czyszczenie taśmy transportera głównego, celem przygotowania jej powierzchni do przyjęcia kolejnej partii detali
 • Raklowy układ czyszczenia taśmy posiada zewnętrzny zbiornik środka czyszczącego, który wspomaga czyszczenie taśmy
 • Zastosowana w transporterze głównym taśma dedykowana jest do pracy z systemami odzysku lakierów
 • Taśma transportera głównego odporna jest na działanie rozpuszczalników, celem wydłużenia czasu jej eksploatacji
 • Odzyskany lakier grawitacyjnie spływa do podstawionego pojemnika tzw. resztkowego, przeznaczonego do zmagazynowania odzyskanego lakieru
 • Odzyskany lakier, po przefiltrowaniu może zostać ponownie użyty (zgodnie z zaleceniami opisanymi w karcie technicznej tego lakieru) bądź przekazany do utylizacji, nie generując przy tym zużycia jednorazowego papieru (jak w przypadku urządzeń z transporterem głównym pokrytym papierem)
 • Prawidłowo dobrane parametry robocze systemu odzysku lakieru gwarantują skuteczne zebranie lakieru oraz skuteczne wyczyszczenie taśmy transportera głównego celem eliminacji zabrudzeń lewej strony detali
 • Istnieje możliwość instalacji do 4 obwodów lakierniczych bez cyrkulacji materiału lakierniczego lub 2-óch obwodów lakierniczych z cyrkulacją celem umożliwienia różnych konfiguracji układów lakierniczych
 • Średnica przewodów lakierniczych dobierana jest optymalnie do realizowanych procesów lakierniczych i używanych materiałów lakierniczych
 • Możliwe jest zastosowanie systemów tzw. szybkiej zmiany kolorów oraz małych zbiorników niskociśnieniowych instalowanych w niewielkiej odległości od pistoletów celem oszczędności czasu na zmianę koloru lub rodzaju lakieru oraz celem minimalizacji strat materiałów lakierniczych podczas ich zmiany
 • Istnieje możliwość integracji systemów mieszająco-dozujących poszczególne komponenty lakierów (systemy typu 2K i 3K) celem wyboru ich trybu pracy z pulpitu operatorskiego automatu lakierniczego
 • Głowica lakiernicza znajdująca się w strefie lakierowania pozwala na realizację różnych procesów lakierowania
 • Głowica lakiernicza przystosowana jest do montażu różnego typu automatycznych pistoletów lakierniczych (pneumatycznych, hydrodynamicznych, hydrodynamicznych z osłoną powietrza itp.)
 • Na głowicy lakierniczej możliwa jest instalacja do 4 pistoletów lakierniczych, celem realizacji jak największej ilości procesów lakierniczych bez konieczności demontażu pistoletów
 • Automatyczne pistolety lakiernicze przeznaczone są do aplikacji materiałów lakierniczych o zadanych parametrach pracy, minimalizując przy tym ich zużycie, zmniejszając czas procesu lakierowania oraz zużycie filtrów odciągowych
 • Możliwe jest różne mocowanie pistoletów lakierniczych celem najlepszego dopasowania kierunku aplikacji lakieru do realizowanych procesów lakierniczych
 • Możliwa jest aplikacja materiału lakierniczego w różnych kierunkach w stosunku do lakierowanej powierzchni, np. lakierowanie „w natarciu”, „w natarciu i powrocie” lub prostopadle do powierzchni
 • Pistolety lakiernicze wraz z głowicą lakierniczą poruszają się wzdłuż osi Y (prostopadle do przepływu produktów przez urządzenie)
 • Regulatory ciśnienia zainstalowane w niewielkiej odległości od pistoletów lakierniczych umożliwiają precyzyjne ustawienie ciśnienia roboczego oraz minimalizują spadki ciśnień w przewodach pneumatycznych
 • Pozycja serwisowa głowicy lakierniczej umożliwia bieżącą obsługę sprzętu lakierniczego przez operatora
Ilość głowic lakierniczych1 [szt.]
Przewody lakiernicze od przyłączy na głowicy lakierniczej do pistoletówTAK*
Przewody pneumatyczne do sterowania pistoletami lakierniczymiTAK*
* jeśli sprzęt lakierniczy jest przedmiotem dostawy przez UNISON. W przeciwnym wypadku – w zakresie realizacji przez Zamawiającego.
 • Podczas procesu lakierowania wykorzystuje się do 2 osi napędowych urządzenia 
 • Ruchy wzdłuż poszczególnych osi urządzenia ustalane w trakcie pracy urządzenia
  • oś X – przesuw detali ułożonych na transporterze głównym wzdłuż głównej osi roboczej urządzenia, czyli wzdłuż kierunku przesuwu elementów
  • oś Y – ruch głowicy lakierniczej poprzecznie do kierunku przesuwu elementów
 • Nastawy poszczególnych osi urządzenia ustalane manualnie przed rozpoczęciem pracy urządzenia (predefiniowane)
  • oś Z – ustalenie wysokości roboczej głowicy lakierniczej w kierunku pionowym (wysokość głowicy nad detalami)
  • oś A – ustalenie kąta pracy pistoletów lakierniczych na głowicy lakierniczej wokół osi Z
  • oś B – ustalenie kąta pochylenia pistoletów lakierniczych w płaszczyźnie pionowej
 • Napęd osi X realizowany jest za pomocą serwonapędów z płynną regulacją prędkości pracy
 • Możliwa jest regulacja prędkości pracy głowicy lakierniczej co 1 [m/min]
 • Prędkość pracy głowicy ustalana jest z pulpitu operatorskiego urządzenia
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Xnie dotyczy
(praca wzdłuż osi X realizowana jest przez przesuw transportera głównego z detalami)
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Ydo 150 [m/min]
Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Zustalana manualnie (predefiniowana)
Kąt obrotu pistoletów lakierniczych względem osi Austalana manualnie (predefiniowana)
Kąt obrotu pistoletów lakierniczych względem osi Bustalana manualnie (predefiniowana)
Ilość jednocześnie napędzanych osi podczas lakierowaniado 2 osi
 • Sterowanie głównymi parametrami pracy urządzenia odbywa się za pomocą ekranu operatorskiego
 • Wielkość ekranu operatorskiego o przekątnej ok. 15” pozwala na podgląd wszelkich niezbędnych informacji i parametrów związanych z pracą automatu lakierniczego
 • Funkcjonalność ekranu operatorskiego zapewnia szybką, prostą i intuicyjną obsługę automatu lakierniczego
 • Pulpit operatorski umieszczony jest w pobliżu strefy lakierowania, po stronie załadowczej urządzenia
 • Możliwe jest umieszczenia pulpitu operatorskiego po dogodnej dla operatora stronie urządzenia (po lewej lub prawej patrząc od strony strefy załadunku), celem zoptymalizowania komunikacji wokół urządzenia oraz przyspieszenia realizacji czynności operatorskich
 • Za bieżącą pracę urządzenia oraz poszczególnych jego modułów odpowiada sterownik typu PLC
 • Sterownik PLC pełni funkcję komputera przemysłowego, steruje poszczególnymi elementami i podzespołami urządzenia oraz synchronizuje ich pracę
 • Intuicyjne oprogramowanie stworzone przez zespół UNISON umożliwia łatwą i szybką obsługę urządzenia oraz zapewnia powtarzalność procesów lakierniczych
 • Możliwe jest zapisanie i wybór różnych programów lakierniczych, które odpowiadają za proces lakierowania powierzchni bocznych detali lub płaszczyzn poziomych elementów przeznaczonych do lakierowania celem uproszczenia pracy operatorskiej oraz ograniczenia możliwości ingerencji w ustalony wcześniej proces lakierowania
 • Obsługa urządzenia prowadzona jest zwykle przez 2-3 przeszkolone osoby, które są w stanie efektywnie obsługiwać urządzenie i prowadzić proces lakierniczy znacząco obniżając przy tym koszty zatrudnienia
 • Ostateczna ilość osób obsługi zależna jest od intensywności pracy urządzenia, realizowanego trybu pracy urządzenia oraz umiejętności operatorskich pracowników obsługujących urządzenie
 • Okna serwisowe ułatwiają codzienną obsługę urządzenia przez operatora i utrzymanie czystości we wnętrzu kabiny oraz umożliwiają szybką wymianę filtrów nawiewnych
 • Po podłączeniu urządzenia do łącza internetowego istnieje możliwość szybkiego wsparcia serwisowego i diagnostycznego przez zespół UNISON (podłączenie do łącza internetowego po stronie Zamawiającego)
Strona instalacji pulpitu operatorskiego (określana patrząc na urządzenie od strony załadunku)Prawa/Lewa
Programy lakierniczeLakierowanie w tzw. natarciu
Lakierowanie w tzw. powrocie
Lakierowanie w natarciu i powrocie
Lakierowanie pełnej szerokości roboczej
(nieaktywna funkcja skanowania detali)
Preferowana ilość osób obsługi1-2 osoby, np. operator urządzenia + pomocnik
(w zależności od oczekiwanej wydajności urządzenia oraz organizacji pracy)
 • Urządzenie wyposażone jest w skaner elementów przeznaczonych do lakierowania
 • Skaner umożliwia rozpoznanie dowolnej ilości elementów przeznaczonych do lakierowania
 • Zadaniem skanera jest automatyczne rozpoznanie długości i szerokości lakierowanych elementów oraz ich położenia względem transportera głównego
 • Skaner pracuje w trybie automatycznym, z szybką wymianą informacji ze sterownikiem urządzenia
 • Skaner umieszczony jest przed strefą lakierowania, celem ograniczenia jego ewentualnego zabrudzenia oraz wydłużenia trwałości jego działania
Rodzaj skanera2D
Rozdzielczość skanera20 [mm]
 • Urządzenie umożliwia zarządzanie przepływem powietrza nawiewnego, celem realizacji procesu lakierniczego w kontrolowanej i powtarzalnej jakości
 • Czerpnia powietrza znajdująca się w górnej części urządzenia zasila urządzenie powietrzem tzw. świeżym, pobieranym zwykle z pomieszczenia lakierni co zdecydowanie wpływa na ograniczenie kosztów jego przygotowania
 • Wentylator nadmuchowy o stałej wydajności pracy, umieszczony jest w tzw. „czystej strefie” pomiędzy czerpnią powietrza i filtrami pierwszego stopnia a filtrami nawiewnymi drugiego stopnia, w górnej części urządzenia
 • Umiejscowienie wentylatora w tzw. „strefie czystej” wydłuża jego trwałość i ogranicza częstotliwość obsługi
 • Włączenie / wyłączenie wentylatora nadmuchowego jest realizowane z pulpitu operatorskiego urządzenia
 • Istnieje możliwość ustawienia nadciśnienia, podciśnienia lub ciśnienia zrównoważonego (w odniesieniu do ciśnienia panującego w miejscu instalacji urządzenia) w zależności od potrzeb procesu lakierniczego
Moc wentylatora nawiewnego2 x 0,75 [kW]
Wydajność wentylatora nawiewnego11.800 [m3/h]
Regulacja wydajnościsilnik z falownikiem
 • Automat lakierniczy wyposażony jest w dwustopniowy system filtracji powietrza nawiewnego, celem skutecznego oczyszczenia powietrza tzw. „świeżego” z zanieczyszczeń stałych
 • System filtracji powietrza nawiewnego zainstalowany jest nad strefą lakierowania, w górnej części urządzenia
 • Pierwszy stopień filtracji realizowany jest przez filtr kasetowy umieszczony między czerpnią powietrza a wentylatorem nadmuchowym
 • Drugi stopień filtracji realizowany jest poprzez filtry włókninowe umieszczone w części sufitowej, wewnątrz kabiny lakierniczej
 • Budowa systemu filtracji pozwala na łatwą i szybką wymianę filtrów nawiewnych
 • Klasa filtrów nawiewnych dopasowana jest do realizowanego procesu lakierniczego
Pierwszy stopień filtracji (filtr przy czerpni powietrza)Filtr włókninowy o budowie kasetowej
Drugi stopień filtracji (filtr sufitowy)Filtr z włókniny syntetycznej
 • System odciągu powietrza odpowiada za odbiór zanieczyszczonego powietrza ze strefy lakierowania
 • Odciąg powietrza realizowany jest przez wentylator odciągowy
 • Wentylator odciągowy o zmiennej wydajności umożliwia ustawienie optymalnego przepływu powietrza dla danego procesu lakierniczego
 • Regulacja wydajności wentylatora uzyskiwana jest poprzez sterowanie pracą jego silnika z falownikiem
 • Wydajność wentylatora odciągowego regulowana jest z pulpitu operatorskiego urządzenia
 • Wentylator odciągowy instalowany jest obok urządzenia lakierniczego
 • Istnieje możliwość umieszczenia wentylatora odciągowego po lewej lub prawej stronie urządzenia patrząc od strony strefy załadunku celem zapewnienia maksymalnej ilości miejsca dla operatora i swobody poruszania się wokół urządzenia 
 • Dzięki regulacji wentylatora odciągowego możliwe jest ustawienia nadciśnienia, podciśnienia lub ciśnienia zrównoważonego (w odniesieniu do ciśnienia panującego w hali lakierni) w zależności od potrzeb procesu lakierniczego
Moc wentylatora odciągowego3,0 [kW]
Wydajność wentylatora odciągowego10.000 [m3/h]
Wymiar króćca wylotowego z wentylatora odciągowego500 x 315 [mm]
kształt prostokątny
Regulacja wydajności wentylatoraSilnik z falownikiem
Strona instalacji wentylatora odciągowego (patrząc od strony strefy załadunku)Prawa / Lewa
 • Układ filtracji powietrza odciągowego oparty jest na systemie filtracji suchej
 • Filtry umieszczone są po obu stronach transportera głównego, we wnętrzu kabiny lakierniczej, celem skutecznego oczyszczenia powietrza z pyłu lakierniczego i odprowadzenia oparów lakierniczych do wyrzutni powietrza
 • Automat lakierniczy wyposażony jest w dwustopniowy system filtracji powietrza odciągowego
 • Pierwszy stopień filtracji realizowany jest przez filtr kartonowy, harmonijkowy, otworowany (typu Andrea’e), umieszczony bezpośrednio przy strefie lakierowania
 • Drugi stopień filtracji realizowany jest przez filtr włókninowy typu „paint stop” umieszczony pod filtrem typu Andrea’e
 • Wymuszony obieg powietrza, realizowany przez wzajemną pracę systemu nadmuchu i odciągu powietrza korzystnie wpływa na jakość procesu lakierowania
 • Rozdzielnia elektryczna urządzenia wraz z szafą sterowniczą są zintegrowane i przytwierdzone do obudowy automatu lakierniczego celem zaoszczędzenia miejsca wokół urządzenia
 • Zminimalizowanie ilości przewodów elektrycznych i połączeniowych oraz koryt kablowych pomiędzy automatem lakierniczym a rozdzielnią i szafą sterowniczą zwiększa bezpieczeństwo obsługi urządzenia oraz ogranicza do minimum możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych instalacji elektrycznej i sterowniczej
 • Wyposażenie rozdzielni elektrycznej oraz elementów automatyki odpowiadającej za prace urządzenia pochodzi od renomowanych, międzynarodowych producentów

Dodatkowe elementy do skonfigurowania z automatem

 • Transporter załadowczy umieszczony jest przed urządzeniem lakierniczym
 • Transporter załadowczy pokryty taśmą umożliwiający układanie dowolnej ilości detali przeznaczonych do lakierowania o zróżnicowanych kształtach
 • Taśma transportera wykonana z materiału antystatycznego celem ograniczenia przyciągania zanieczyszczeń znajdujących się w otoczeniu urządzenia
Sposób instalacjiniezależny, ustawiony przed automatem lakierniczym
Rodzaj transporterataśmowy
Rodzaj pokrycia transporterataśma gładka z materiału antystatycznego
Długośćdo indywidualnego skonfigurowania (zależna od potrzeb klienta)
Szerokość1.350 [mm]
Wysokość900 [mm]
Prędkość przesuwudo 6 [m/min]
Napęd transporterasilnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem
Moc silnika0,25 – 1,1 [kW] (uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia)
 • Transporter odbiorczy umieszczony jest za kabiną główną automatu lakierniczego
 • Transporter odbiorczy pokryty taśmą z wypustkami ograniczającymi powierzchnię stryku polakierowanych detali z transporterem
 • Taśma transportera wykonana z materiału antystatycznego celem ograniczenia przyciągania zanieczyszczeń znajdujących się w otoczeniu urządzenia
 • Transporter ustawiony na kółkach z hamulcem
 • Konstrukcja transportera umożliwia jego odsunięcie do tyłu lub na bok celem ułatwienia dostępu do pozostałych podzespołów urządzenia lakierniczego
Sposób instalacjiniezależny, ustawiony za urządzeniem lakierniczym
Rodzaj transporterataśmowy
Rodzaj pokrycia transporterataśma z wypustkami
Długośćdo indywidualnego skonfigurowania (zależna od potrzeb klienta)
Szerokość1.350 [mm]
Wysokość900 [mm]
Prędkość przesuwudo 6 [m/min]
Napęd transporterasilnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem
Moc silnika0,25 – 1,1 [kW] (uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia)

Parametry techniczne i użytkowe urządzenia

Wymiary i parametry pola lakierniczego

Długość pola roboczego2.000 [mm]
Szerokość pola roboczego1.350 [mm]
Masa elementów na polu roboczymdo 80 [kg]
Ilość elementów na polu roboczymdowolna

Wymiary elementów przeznaczonych do lakierowania

Długość300 - dowolna [mm]
Szerokość 1.350 [mm]
Wysokośćdo 120 [mm]

Wymiary urządzenia (bez transporterów i sprzętu)

Długość (bez transporterów)3.215 [mm]
Szerokość 4.045 [mm]
Wysokość2.752 [mm]

Minimalne wymiary pomieszczenia na instalację urządzenia

Długość9.000 [mm]
Szerokość6.000 [mm]
Wysokość3.000 [mm]

Masa urządzenia

Masa urządzenia2.700 [kg]*
* masa może ulec zmianie w zależności od konfiguracji urządzenia

Przyłącze sprężonego powietrza

Ciśnienie robocze6-8 [bar]
Zużycie sprężonego powietrza ok. 100 [l/min.] (bez pistoletów lakierniczych)

Przyłącze elektryczne

Napięcie elektryczne3 x 400 VAC / 50 Hz
Moc zainstalowana11,3 [kW]* (moc uzależniona jest od ostatecznej konfiguracji urządzenia)
Szacowane zużycie energii elektrycznejna poziomie 40-60 % mocy zainstalowanej (w zależności od trybu pracy oraz warunków eksploatacji urządzenia)
Typ zabezpieczeniaC

Wyposażenie dodatkowe

 • Wymienny uchwyt do mocowania drugiego zestawu pistoletów lakierniczych
 • Dodatkowy komplet rakli umożliwiający szybką zmianę koloru
 • System wymiennych zbiorników niskociśnieniowych montowanych niedaleko pistoletów lakierniczych
 • Sprzęt lakierniczy (np. automatyczne pistolety lakiernicze, pompy niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe, zbiorniki ciśnieniowe itp.)
polakierowane rozdzielnice elektryczne

Możliwe konfiguracje

 • Instalacja pulpitu operatorskiego po lewej lub prawej stronie strefy załadunku do automatu lakierniczego
 • Możliwość konfiguracji ilości obwodów lakierniczych do lakierowania krótkich i długich serii lub stosowania różnych materiałów lakierniczych
 • Możliwość różnego umiejscowienia wentylatora wyciągowego w zależności od ilości miejsca przeznaczonego na instalację automatu lakierniczego
 • Możliwość instalacji w linii wraz z suszarnią półkową lub tunelem suszarniczym
suszarnia półkowa i automat lakierniczy

Rysunki techniczne

YouTube

Inne automaty oscylacyjne UNI-ONE

urządzenia lakiernicze bok

UNI-ONE model L/P

Automat oscylacyjny przystosowany jest do pracy przelotowej. Transporter w strefie lakierowania obłożony jest papierem, dzięki czemu lewa strona malowanych detali pozostaje czysta a czyszczenie automatu odbywa się bardzo sprawnie. Automat umożliwia lakierowanie elementów o maksymalnej szerokości do 1350 mm.

Zadaj pytanie o maszynę