UNISON Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 25
83-031 Cieplewo
gmina Pruszcz Gdański

NIP: PL 604 011 96 38
REGON: 220708088

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
KRS: 0000316202
Kapitał zakładowy 1 550 000 PLN, opłacony w całości.

tel./fax: +48 58 692 38 47
biuro@unison.com.pl
www.unison.com.pl

Nasz zespół

Zbigniew Nowakowski

Dyrektor Operacyjny / Dział Handlowy

Paweł Krajs

Serwis UNISON

Rafał Jackiewicz

Wiceprezes

Joanna Kurdzieko

Kierownik Zaopatrzenia

Marzena Rychlik

Główna Księgowa

Paweł Jackiewicz

Technolog Procesów Lakierniczych