Roboty lakiernicze UNI-CLEVER

 • Automat lakierniczy umożliwiający pracę pistoletów lakierniczych w pięciu osiach (X,Y,Z,A,B);
 • Programowalne ruchy pistoletów: liniowe wzdłuż osi X,Y,Z oraz obrotowe wokół osi pionowej (A) i poziomej (B);
 • Głowica lakiernicza umożliwiająca montaż nawet do 4 szt. automatycznych pistoletów lakierniczych;
 • Ilość zainstalowanych pistoletów lakierniczych oraz ich funkcjonalność pracy (np. obrotowe lub stałe) zależna od realizowanych procesów lakierniczych;
 • Prędkość pracy głowicy lakierniczej do 90 m/min w płaszczyźnie poziomej (wzdłuż osi X i Y) oraz do 30 m/min w płaszczyźnie pionowej (wzdłuż osi Z);
 • Automatyczne pistolety lakiernicze aplikujące materiał o zadanych parametrach pracy minimalizują straty materiałów lakierniczych, zmniejszają czas procesu lakierowania oraz zużycie filtrów;
 • Przeszkolona kabina lakiernicza z systemem filtracji powietrza oraz oświetleniem górnym pozwala na bieżącą kontrolę procesu lakierowania;
 • Drzwi serwisowe ułatwiające dostęp do wnętrza automatu lakierniczego zintegrowane z systemem awaryjnego wyłączenia automatu lakierniczego w przypadku ich otwarcia w trakcie pracy;
 • Kompaktowa budowa automatu lakierniczego wraz z osprzętem i wyposażeniem minimalizuje ilość miejsca niezbędnego do instalacji automatu oraz bieżącej pracy;
 • Możliwość instalacji w istniejących kabinach lakierniczych wykorzystując wcześniej zainstalowany system wymiany powietrza.
 • Dotykowy ekran operatorski zapewa szybka, prostą i intuicyjną obsługę automatu lakierniczego;
 • Wielkość ekranu operatorskiego (przekątna: 15”) pozwala na podgląd wszelkich niezbędnych informacji i parametrów związanych pracą automatu lakierniczego;
 • Możliwość zapisania i wybrania różnych programów lakierniczych definiujących proces lakierowania krawędzi, powierzchni bocznych i płaszczyzn danych elementów przeznaczonych do lakierowania;
 • Panel operatorski umieszczony blisko strefy załadunku;
 • Sterownik PLC zapewniający wydajną i bezproblemową pracę automatu;
 • Obsługa nie wymagająca specjalistycznej wiedzy z zakresu lakierowania i/lub programowania;
 • Optymalnie dobrana ilość osób obsługi w zależności od intensywności pracy automatu (1-2 osoby) obniżająca znacząco koszty zatrudnienia;
 • Pozycja serwisowa głowicy lakierniczej umożliwiającą bieżącą obsługę sprzętu lakierniczego;
 • Możliwość wybrania miejsca montażu pulpitu operatorskiego po lewej lub prawej stronie strefy załadunku;
 • Możliwość integracji z systemem kodów kreskowych;
 • Serwis on-line w przypadku podłączenia automatu lakierniczego do internetu.
 • Automat lakierniczy UNI-CLVER przeznaczony jest do aplikacji różnych typów materiałów lakierniczych takich jak:
  - Bejce: wodne, nitro, spirytusowe, rozpuszczalnikowe;
  - Lakiery: poliuretanowe, poliestrowe, akrylowe, wodne oraz wodne UV;
 • Możliwość aplikacji materiałów lakierniczych w technologii niskiego i/lub wysokiego ciśnienia;
 • Możliwość instalacji do 6 obwodów lakierniczych bez cyrkulacji materiału lakierniczego lub do 3 obwodów lakierniczych z cyrkulacją materiału lakierniczego;Ilość obwodów lakierniczych dobierana optymalnie do realizowanych procesów lakierniczych i używanych materiałów lakierniczych;
 • Ilość obwodów lakierniczych dobierana optymalnie do realizowanych procesów lakierniczych i używanych materiałów lakierniczych;
 • Możliwość aplikacji materiału lakierniczego w różnych kierunkach w stosunku do elementu lakierowanego (np. lakierowanie „w natarciu” lub „w powrocie”);
 • Możliwość instalacji systemów tzw. szybkiej zmiany kolorów oraz małych zbiorników niskociśnieniowych w niewielkiej odległości od pistoletów celem oszczędności czasu na zmianę koloru lub rodzaju lakieru oraz minimalizację strat materiałów lakierniczych podczas ich zmiany;
 • Możliwość integracji systemów mieszania poszczególnych komponentów lakierów (systemy typu 2K i 3K) celem wyboru trybu ich pracy z pulpitu operatorskiego;
 • Możliwość nanoszenia klejów płynnych celem przyklejenia folii typu finish na prasach membranowych.
 • Rozdzielnia elektryczna oraz szafa sterownicza zintegrowana z automatem lakierniczym;
 • Optymalizacja miejsca wokół automatu i obszaru roboczego;
 • Brak dodatkowych kabli połączeniowych oraz koryt i tras kablowych pomiędzy automatem lakierniczym a szafą sterowniczą;
 • Minimalizacja możliwości wystąpienia uszkodzeń mechanicznych instalacji elektrycznej i sterowniczej przez obsługę automatu.

Układ nadmuchu i filtracji powietrza nawiewnego

 • Wentylator nadmuchowy o zmiennej wydajności, regulowany z dotykowego panelu operatorskiego;
 • Sufitowy układ filtracji zainstalowany nad strefą lakerniczą;
 • Dwustopniowy system filtracji powietrza nawiewnego realizowany poprzez syntetyczny filtr włókninowy oraz filtr z włókna szklanego;
 • Układ filtracji zintegrowany z oświetleniem wnętrza automatu lakierniczego.

Układ nadmuchu i filtracji powietrza wyciągowego

 • Wentylator wyciągowy o zmiennej wydajności, regulowany z dotykowego panelu operatorskiego;
 • Układ filtracji pracujący w systemie filtracji suchej;
 • Dwustopniowy system filtracji powietrza wyciągowego realizowany poprzez harmonijkowy kartonowo-otworowany filtr Andreae oraz filtr PainStop z włókna szklanego;
 • Filtr ustawiony pionowo na tylnej ścianie automatu lub poziomo w okolicach pola roboczego;
 • Wymuszony obieg powietrza we wnętrzu kabiny automatu lakierniczego korzystnie wpływający na jakość procesu lakierowania.
polski